top of page

Vår förvaltning
 

 Teman i förvaltningen

Lucy Global Fund bygger förtroende över tid i stället för att
chansa. Vi tror på att investera på lång sikt och inte
kortsiktigt. Vi vet att världen är en föränderlig plats och vi
kan omöjligt förutspå vad som kommer att hända i framtiden.

 

Bolagen har hög tillväxt inom hälsa, träning, shopping,
mode, sport, mat, musik, sömn, djur, barn, natur,
upplevelser, smycken och mental hälsa.

Shutter

Skönhet
Mode
Hudvård
Shopping
Smycken

Upplevelser
Hobbies
Musik
Dryck

Hälsa
Träning
Mat
Sport
Sömn
Naturläkemedel
Mindfulness
Friskvård

Djur
Barn

Investeringsprocessen

sKÄRM.png

Tops down process:


Vi arbetar löpande med att identifiera och utvärdera teman och trender inom ramen för fondens inriktning. 

Som inspiration använder vi en stor mängd externa källor kombinerat med egen research.
 

pILAR.png

Urval:

 

Inom fondens fokusområde och definierade tillväxttrender väljer vi ut potentiella bolag för analys och bevakning

Fonden investerar med en tidshorisont på åtminstone ett år.
 

pORTFÖLJ.png

Bottom up analys:

Huvuddelen av fondens innehav är kärninnehav; stabil omsättnings- & resultatutveckling, stark BR, starka varumärken och ledning mm

Några mindre innehav är innovatörer.
 

Leaves Shadow

Vad vi inte investerar i:

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Vapen och/eller krigsmateriel, Tobak, Pornografi, Kommersiell spelverksamhet, Fossila bränslen (olja, gas, kol), Uran, Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alkohol

Omnämnd i:

Resurs 1_3x.png
omniekonomi-e1575222785275.png
9PRxW2WQ_400x400.jpg
image.png
images.png
bottom of page