top of page

Vår förvaltning
 

Teman i förvaltningen

Lucy Global Fund bygger förtroende över tid i stället för att
chansa. Vi tror på att investera på lång sikt och inte
kortsiktigt. Vi vet att världen är en föränderlig plats och vi
kan omöjligt förutspå vad som kommer att hända i framtiden.

 

Bolagen har hög tillväxt inom hälsa, träning, sport, mat, musik, sömn, djur, barn, natur,
upplevelser, smycken och mental hälsa.

Bild3.png

Investeringsprocessen

Tops down process:


Vi arbetar löpande med att identifiera och utvärdera teman och trender inom ramen för fondens inriktning. 

Som inspiration använder vi en stor mängd externa källor kombinerat med egen research.
 

Urval:

 

Inom fondens fokusområde och definierade tillväxttrender väljer vi ut potentiella bolag för analys och bevakning

Fonden investerar med en tidshorisont på åtminstone ett år.
 

Bottom up analys:

Huvuddelen av fondens innehav är kärninnehav; stabil omsättnings- & resultatutveckling, stark BR, starka varumärken och ledning mm

Några mindre innehav är innovatörer.
 

Vad vi inte investerar i:

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Vapen och/eller krigsmateriel, Tobak, Pornografi, Kommersiell spelverksamhet, Fossila bränslen (olja, gas, kol), Uran, Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alkohol

bottom of page