top of page
  • Lucy Global Fund

Starka bolag fortsätter stå stadigt - Förvaltarkommentar Mars 23Stockholmsbörsen, mätt som OMX30 avslutade mars månad på samma nivå som den började. I samband med bankkriserna i USA och Schweiz i mitten av månaden var dock nedgången nästan 8%. USA-börsen (S&P500) hade en liknande utveckling men avslutade månaden några procent upp. Dow Jones Global Index steg i mars med 2,42%, vilket i SEK blev 1,54%. Lucy Global Fund ökade i värde med 3,69%.

Bäst


Lululemon Athletica gav med sin uppgång om 16,8% tillsammans med Brunello Cuccinelli bäst avkastning under månaden. Canadensiska Lululemon grundades 1998 och öppnade sin första butik år 2000. Idag har man cirka 2,5% i marknadsandel av den globala sportsklädes-marknaden och 10% i USA. Tillväxten har sedan start varit stark. Redan från början deklarerade man att företagets syfte och värderingar ska styra tillvägagångssättet för att ”skapa produkter och upplevelser som förbättrar människors, samhällens och planetens välbefinnande”. I sin Impact Agenda beskriver man hur strävan mot en hälsosammare, mer inkluderande värld ska genomföras och vilka sociala och miljömässiga projekt och åtaganden man driver för att nå målen. Produkterna uppfattas som innovativa och av hög kvalitet. Såväl försäljning som vinst per aktie ökade med cirka 30% under januari-kvartalet. För de närmaste åren planerar man för en tillväxt om 15% per år. Tillväxten sker genom såväl breddning av sortimentet som av marknader och öppnandet av nya butiker.


Aktierna i Brunello Cucinelli avkastade också 16,8% i mars. Företaget ökade sin försäljning med 29% under 2022. EBITDA ökade med 38% och nettovinsten ökade med 55%, vilket innebar en marginal om 9,5%, vilket är ungefär i linje med det långsiktiga målet om 10%. Högre marginal än så anser ledningen inte är rimligt för ett socialt ansvarstagande företag, som har inlett en kampanj för att uppvärdera värdet av hantverksyrket och det arbete som utförs i tex de egna väverierna och syateljéerna. Brunello Cuccinelli är fast förankrat i hemmaregionen i norra Italien och har nyligen investerat i mer land för byggandet av nya produktionsanläggningar. 2022 var ett framgångsrikt år med utmärkelser och stark försäljning i såväl Italien som resten av Europa, Asien och Amerika. För 2023 räknar man med en försäljningstillväxt om 15% och för 2024 cirka 10%. Tack vare framgångsrik försäljning av kommande kollektioner vågar man ge dessa prognoser.


Microsoft är en viktig underleverantör för de flesta av fondens innehav som en ledande aktör inom flera viktiga tillväxtområden. Bolaget kom in i fonden i september 2022 efter att aktien under året haft en alltför svag utveckling sett i relation till verksamheten, enligt vår uppfattning. Efter uppgången på nästan 15% i mars är uppgången hittills i år knappt 20%.Sämst


Movados försäljning under januari-kvartalet minskade med knappt 6%, vilket var något bättre än väntat. Ledningen dystra utsikter för 2023 ledde dock till en stor besvikelse på börsen. Bolaget möter en detaljhandelsmarknad med stora utmaningar och ledningen justerade ner förväntningarna på 2023 för såväl omsättning som resultat. Förväntningarna på vinsten per aktie för innevarande år justerades ned med en tredjedel. Jämförelsen kommer att vara särskilt svår under första halvåret eftersom bolagets försäljning var ovanligt stark våren 2022. På den positiva sidan finns bolagets starka balansräkning, som gör att man vågar planera för investeringar för att flytta fram positionerna.


Nordstrom är ett av fondens allra minsta innehav, som kom in i februari för att få en liten position med bred exponering mot den amerikanska konsumenten. Företaget genomgår en viss omstrukturering där man drar sig ur mindre icke framgångsrika verksamheter och selektivt öppnar nya butiker.


Revolutionrace (RVRC) är ett nygammalt innehav i fonden sedan i februari. Företagets kläder och övriga produkter för utomhusaktiviteter är av hög kvalitet till ett attraktivt pris. Genom försäljning online och aktiv direktkontakt med kunderna kan man hålla kostnaderna låga och anpassa produktutvecklingen till kundernas önskemål. Efter återbetalning av lån under 2022 har man en mycket stark balansräkning.Framöver

Trots fortsatt oro, såväl finansiell som politisk, så fortsätter bolag med starka varumärken och kundrelationer att utvecklas väl. Osäkerheten kring konjunktur, räntor och inflation är fortsatt stor och vi fortsätter att fokusera på bolag med balans mellan vinst- och kursutveckling.Kim Hansson och Therese Nyrén

Fondförvaltare Lucy Global Fund

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


134 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page