top of page
  • Lucy Global Fund

September bjöd på ännu en händelserik månad detta omtumlande år 2022.

Uppdaterat: 11 nov. 2022I kölvattnet av ytterligare ökad geopolitisk risk, fortsatt hög inflation, stigande räntor och energipriser föll de flesta börser under månaden. Till exempel gick Stockholmsbörsen (OMX PI) under september ner ca 7,5 procent. USA-börsen, mätt som DJ USA, gick under samma period ner nästan 9 procent, vilket omräknat till svenska kronor blev en nedgång med drygt 5 procent. Fonden tappade 8,4 procent jämfört med jämförelseindex (W1DOW) som tappade 9,8 procent.


Bäst & sämst under september

Innehav Kursutveckling i SEK Andel av fonden

Bästa

Ermenegildo Zegna NV +11,1% 5,5%

Lululemon Athletica Inc +1,5% 4,5%

Brunello Cucinelli SpA +0,5% 4,1%

Sämsta

Swedencare AB -24,9% 2,2%

VF Corp -23,8% 2,6%

Nike Inc -17,6% 5,2%


Ermenegildo Zegna, som har haft en stabil utveckling under hela året blev bästa innehav i september. Resultatet för första halvåret, som presenterades den 26 augusti, visade en omsättningsökning om 21 procent. Rapporterat rörelseresultatet ökade kraftigt medan resultat efter finansnetto minskade på grund av finansieringskostnader för Thom Browne-förvärvet samt negativa valutaeffekter Under 2022 görs stora investeringar i såväl distributionsnätverk som varumärken och it-projekt. Ledningen höjde i samband med kvartalsrapporten prognosen för såväl omsättning som rörelseresultat för 2022.


Lululemon Athletica redovisade ett starkt resultat för första halvåret och höjde prognosen för helåret. Bolagets grundare lovade någon vecka senare att ge 100 miljoner CAD till bevarandet av unika naturområden i Canada.


Brunello Cucinelli levererade i slutet av augusti en stark rapport för årets första halva och har därefter presenterat sin vårkollektion för 2023 och annonserat en exklusiv kollektion för amerikanska lyxvaruhuset Neiman Marcus där man utlovar en mångdimensionell och exklusiv köpupplevelse.


Sämre under månaden gick det för Swedencare. Bolaget har haft ett tungt år på börsen. Man har redovisat ökande försäljning och resultat men den starka omsättningsökningen är resultatet av stora förvärv. Den underliggande tillväxten är låg och balansräkningen har försvagats. Den 30 september kallade bolaget till extra bolagsstämma för att besluta om ett incitamentsprogram för de anställda. Beskedet mottogs positivt av marknaden.


VF Corp redovisade i somras ett sämre resultat än väntat och den 28 september reviderade man på sin investerardag ned prognoserna för helåret 2022.


Nike redovisade den 30 september sitt resultat för kvartalet. Såväl omsättning som resultat var något bättre än väntat. Man hade i förväg varnat för att lagernivåerna skulle öka men den ökning om 44 procent som redovisades mottogs tydligt negativt och aktien sjönk med nästan 13 procent.


I slutet av augusti gick vi in i Walt Disney. Bolaget ser en positiv trend i sina streamingtjänster och har tack vare prisökningar sett en positiv utveckling i nöjesparkerna. Vi har ökat innehavet i september.


Microsoft är ett nytt innehav i fonden. Bolaget har tre affärsområden; Intelligent Cloud där tex SQL Server, Window Server och GitHub ingår (38% av omsättningen, tillväxt 26%, rörelsemarginal 45%), Productivity and Business Process med Microsoft Office, Dynamics och Linkedin (32 % av omsättningen, tillväxt 17%, rörelsemarginal 43%) och More personal computing med Windows, gaming, datorer samt annonsering (30% av omsättningen, tillväxt 10%, rörelsemarginal 34%. Microsoft är den största cybersäkerhetsspelaren i världen med en marknadsandel runt 8 procent. Under 2021 omsatte cybersäkerhetdelen, som ingår i alla tre affärsområden, 15 miljarder dollar vilket är en tillväxt på över 40 procent. Microsoft har genom sin storlek konkurrensfördelar såsom hög byteskostnad för kunderna och nätverkseffekter, vilka gör att kunderna inte är benägna att byta till en konkurrent samtidigt som nya användare av tex LinkedIn gör tjänsten bättre och data kan användas till maskininlärning. Bolaget är mycket lönsamt med rörelsemarginaler på 42 procent och ger exponering mot flera stora trender inom it, som är viktiga för många av fondens portföljbolag.


De försäljningar vi gjorde under september var av två slag. Vi sålde lite i flera bolag som vi vill fortsätta vara investerade i men där bolagens andel av fonden blivit större än vi önskar. Exempel på sådana är Moncler, Kering, Hermés och Ferrari. Vi sålde av våra innehav i två svenska mindre bolag; Humble Group och Lyko till förmån för andra innehav som vi ser bättre förutsättningar för.


Vi ser fortsatt stor osäkerhet på börserna framöver. Marknadens prognoser om inflation, räntor och tillväxt är ganska samstämmiga men den politiska osäkerheten är stor i flera länder. Värderingen har kommit ner rejält i många bolag, såvida inte nuvarande prognoser behöver justeras ner ytterligare, och det finns all anledning att noga utvärdera intressanta bolag som skulle kunna ta en plats i fonden så småningom.Therese Nyrén & Kim Hansson, Förvaltare Lucy Global FundHistorisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
117 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page