top of page
  • Lucy Global Fund

Oktober dominerades av kvartalsrapporter. Dessa visade överlag god omsättningstillväxt och resultat.


Förvaltarkommentar oktober 2022


Oktober dominerades av kvartalsrapporter. Dessa visade överlag god omsättningstillväxt och resultat i linje med förväntningarna. Prognoserna för helåret blev ibland en besvikelse när företagsledningarna sett sig nödgade att justera ned på grund av priskonkurrens, lagerneddragningar i kundledet, allmän konjunkturnedgång eller annat.


Stockholmsbörsen (OMX PI) steg under oktober med ca 6,3 procent. USA-börsen, mätt som DJ USA, gick under samma period upp med ca 7,9 procent, vilket omräknat till svenska kronor blev en uppgång med 7,4 procent. Fonden ökade med 6,37 procent jämfört med jämförelseindex (W1DOW) som ökade med 5,86 procent.Bäst & sämst under oktober 2022

Innehav

Kursutveckling i SEK

Andel av fonden

BästaCapri Holdings Ltd

+18,5%

4,3%

Brunello Cucinelli SpA

+17,8%

4,7%

Lululemon Athletica Inc

+17,2%

4,6%
Sämsta

Swedencare AB

-15,4%

2,5%

VF Corp

-6,1%

2,2%

Prada SpA

-2,3%

3,7%


Capri Holdings Ltd, redovisade i sin rapport för septemberkvartalet en fortsatt stark marknad i Nordamerika, förbättring i Sydostasien och Japan samt en överraskande god försäljning i Europa, mycket tack vara amerikanska turister. I Kina, däremot, minskade omsättningen med 40%. Jämfört med samma period 2021. Capri har under kvartalet höjt priser för att lyfta varumärken. Företagsledningen betonar de egna varumärkenas styrka och avser att fortsätta höja priser inför vår- och sommarkollektionerna 2023.


Brunello Cucinelli har ännu inte redovisat sin rapport för septemberkvartalet men publicerade under månaden försäljningssiffror som var bättre än väntat och justerade upp sin försäljningsprognos för helåret 2022 till en ökning om 25% från tidigare en ökning om 15%. Försäljningsökningen var stor i alla regioner, allra mest så i USA där tillväxten var 33% med särskilt god försäljning av lyxprodukter. I Europa ökade försäljningen med 14% tack vare lokal efterfrågan men även amerikanska turister. I Kina kunde man se en viss förbättring. För 2023 räknar man fortsatt med en total omsättningsökning om 10%.


Lululemon Athletica Inc lanserade i början av oktober sin lululemon Studio, vilken beskrivs som en service som knyter ihop medlemmarna med det mest dynamiska träningsinnehållet, communities och produkter. Detta kan nås genom lululemon Studio Mirror, en app eller genom personligt besök. Det nya medlemskapet utlovar shoppingförmåner, community-upplevelser och tillgång till utvalda lululemon Studio-klasser utan kostnad. Medlemmar får också förtur till realisationer, kvittofria returer i butik och mer. Initiativet har beskrivits som ytterligare något som visar att företaget driver marknaden framåt.


Swedencare redovisade den 28 oktober sin rapport för det tredje kvartalet. Den organiska omsättningstillväxten i USA, som är den klart största marknaden, var 8%, vilket var sämre än väntat. Det sämre utfallet berodde på att man tvingats senarelägga planerad produktionsökning samt att man tvingats till en retroaktiv prissänkning till en stor kund, som dessutom på grund av för höga lagernivåer dramatiskt minskade sina inköp trots stark efterfrågan från slutkunder. Swedencares bruttomarginal pressades dessutom av kostnader för nya kunder, produktlanseringar samt den produktionsökning som behövde skjutas till oktober. Man räknar med att under kvartal 4 kunna nå tillbaka till samma bruttomarginal som kvartal 2. För försäljningen förutser ledningen en ökning under kvartal 4 tack vare den starka utveckling man ser i sina online-kanaler samt att lagerneddragningar i distributörsledet nu bedöms vara klara. På telekonferensen efter rapporten uttryckte ledningen stor tilltro till att tillväxten under 2023 och framåt kommer att bli hög tack vare att tillväxt från slutkund hela tiden har varit stark.

VF Corps rapport för septemberkvartalet visade på bra omsättningstillväxt. Bäst gick det för Northface, som gynnas av fortsatt stor efterfrågan på produkter för utomhusaktiviteter. Sämst gick det för Vance som fortsatt uppvisa negativ omsättningsutveckling på grund av miss i produktutvecklingen och problem i Kina. VF upplever fortsatta problem i leveranskedjan, för höga lagernivåer samt ser en hel del priskonkurrens. Ledningen drog därför ned resultatprognosen för 2022 med ca 8 procent, trots att man bara en månad tidigare dragit ned prognosen för innevarande år med ca 15 procent.


Prada SpA redovisade för årets första halva volym- och prisökningar samt rekordhög bruttomarginal. För septemberkvartalet har man ännu ej rapporterat. Lyxkonsumtionen har varit fortsatt stark i både USA och Europa, delvis tack vare turisternas återkomst. Lyxbolagen kan höja sina priser och inträdesbarriärerna är höga. Utvecklingen för USA-dollarn har gjort att prisgapet mellan Europa och Kina har vidgats och troligen kommer ytterligare prisökningar i Europa för att jämna ut prisskillnaderna.Förändringar i portföljen

Under oktober sålde vi lite i Movado. I slutet av månaden köpte vi lite grand i Microsoft och Swedencare.


Matas är ett nytt innehav. Företaget är störst på skönhet och hälsa i Danmark och grundades redan 1949. De flesta kunderna föredrar fortfarande att handla i en av de 263 butikerna i landet. Enbart 20% av försäljningen sker online men andelen har ökat kraftigt under senare år i takt med att butikerna genomgår renovering. Företagets private label, ”Matas Stripes” står för 20% av omsättningen. Matas brukar rankas högt i förtroendeundersökningar tack vare en lång tradition av rådgivning samt att man varit en föregångare på sin marknad i fråga om till exempel återvinning och minskad plastanvändning. Matas har en stabil omsättnings- och resultatutveckling och en attraktiv värdering.Framöver

Börserna har återhämtat sig en aning under oktober. De rapporter som hittills har redovisats för tredje kvartalet har oftast varit bra och rapporterna har gett ny information, som tagit bort en del osäkerhet. Många orosmoln finns kvar i omvärlden samtidigt som en del aktier handlas till rimliga eller förhållandevis låga värderingar.Therese Nyrén & Kim Hansson, Förvaltare Lucy Global Fund73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page