top of page
  • kimhansson

Nya bolag i Lucy Global Fund - Förvaltarkommentar Februari 23

Uppdaterat: 12 mars 2023Efter stora börsuppgångar i januari blev trenden svagt negativ under februari. Rapporterna för det fjärde kvartalet 2022 visade på en blandad utveckling med ganska få positiva överraskningar. De prognoser som gavs för 2023 var över lag avvaktande. Stockholmsbörsen (OMX30) steg under februari med drygt 1%. USA-börsen (S&P500), gick ner med cirka 2,5%. Lucy Global Fund minskade under februari med 2,34% jämfört med jämförelseindex (W1DOW) som sjönk med 2,94%.


Trenderna var inte lika tydliga som under de närmast föregående månaderna. Slagen heller inte lika stora. Bolagens kvartalsresultat och ledningarnas prognoser ställdes mot marknadens förväntningar och kursutvecklingen under februari blev mer bolagsspecifik.Bäst utveckling av fondens innehav hade Ermenegildo Zegna som fortsatte sin starka utveckling under 2022. Försäljningen under 2022 ökade med 15,5% totalt. Exklusive försäljningen i Kina var ökningen 42%. Det egna varumärket växte med 14% medan Thom Browne växte med 25% drivet av ökad internationell försäljning och breddat sortiment. Båda påverkades negativt av nedstängningarna i Kina. För Zegna-delen gick skor och lyxprodukter särskilt bra samtidigt som skräddarsytt och ”made to measure” kom tillbaka starkt i såväl USA som Europa och Mellanöstern. Thom Browne växte över hela linjen men särskilt bra gick det för damsortimentet och ännu mer så för barnprodukterna. I Kina ser man tecken på återhämtning från både de egna kunderna och för branschen i stort. Ledningen är försiktigt positiv.


Musti Group, vars aktie tillhörde de innehav som gick sämst i fonden under januari, hamnade i toppen för februari. Bolagets senaste rapport, som presenterades den 31 januari, gav en positiv effekt på aktien under februari. Mustigruppen erbjuder kvalitetsprodukter och tjänster till husdjursägare i Finland, Sverige och Norge. Bolaget gynnades av husdjursboomen under pandemin och hade en stark utveckling på börsen fram till senhösten 2021. Under första halvåret 2022 föll den tillbaka och sedan sommaren 2022 har den pendlat ungefär runt den nivå där den nu befinner sig. Resultatutvecklingen har varit positiv och varje kvartal något bättre än väntat. För helåret 2022 ökade försäljningen med 9%, antalet medlemmar i kundklubben med 11%, kassaflödet från rörelsen med 41%.

Rörelsens resultat minskade med 12% på grund av valutaeffekter men också för att försäljningen av sällanköpsvaror med högre marginal minskade. Denna typ av produkter, som står för 27% av försäljningen påverkas betydligt mer av den ekonomiska utvecklingen i samhället än mat och förbrukningsartiklar. Dessa stabila produktkategorier står för 73% av omsättningen.


Matas redovisade för sitt decemberkvartal förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde. Under decemberkvartalet introducerade man möjligheten att i butik hämta varor beställda online. Man fortsätter att bredda det utbud man erbjuder online och startade i början av 2023 e-handelsförsäljning i Sverige och Norge. Försäljningen totalt ökade med en dryg procent där försäljning i butik minskade något medan den ökade online. Framöver ser man en fortsatt stabil utveckling.


Under februari var Capri det innehav som utvecklades sämst. Aktien föll med drygt 20% efter att man presenterat sin rapport för december-kvartalet 2022. Totalt minskade försäljningen med 6% och resultatet blev knappt 20% sämre än analytikernas förväntningar. Medan försäljningen i detaljhandeln var god så blev försäljningen till återförsäljare betydligt sämre än väntat. Störst nedgång visade Mickael Kors till återförsäljare i Nordamerika. För mars-kvartalet förutser ledningen fortsatt stor nedgång i försäljning till återförsäljarna för alla tre varumärkena. På den positiva sidan finns en ökning av kunddatabasen med 20% och ökad försäljning i kundledet för såväl Versace, som Jimmy Choo och Michael Kors.


VF Corporations nye VD fick redovisa ytterligare ett svårt kvartal för bolaget. Fokus framöver kommer fortsätta vara att försöka komma till rätta med problemen i Vans men även att göra förbättringar i leveranskedjan och se över strukturen i Nordamerika.


PVHs aktie föll under februari tillbaka efter sin mycket starka utveckling under januari. Oro uppstod i samband med Capris svaga rapport för att även PVHs kommande rapport i slutet av mars ska vara svagare än väntat.Förändringar i fonden

Under februari har vi valt att bredda fonden med nedanstående innehav. Vi har samtidigt minskat innehaven i Kering och VF.
Framöver

Det är stora förändringar på gång i världen. Såväl politik som räntor, inflation och konjunktur befinner sig i någon form av avgörande läge och det finns all anledning att reflektera lite extra. Vi väljer att minska ner i sådana bolag som vi bedömer blivit för dyra och selektivt lägga till innehav som kompletterar.


Therese Nyrén & Kim Hansson, Förvaltare Lucy Global Fund
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


175 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page