top of page
  • Lucy Global Fund

Novemberklimatet på världens börser har till stor del styrts av händelser i omvärlden.
Förvaltarkommentar november 2022


Centralbankschefer som börjar tala om minskade räntehöjningar framöver. Inflation som kanske passerat toppen. Ökad Covidsmitta i Kina. Neddragna BNP-prognoser och ett fotbolls-VM med politiska förtecken. Novemberklimatet på världens börser har till stor del styrts av händelser i omvärlden.


Stockholmsbörsen (OMXAFGX) steg under november med ca 7 procent. USA-börsen, mätt som DJ USA, gick under samma period upp med drygt 5 procent, vilket på grund av svenska kronans förstärkning mot den amerikanska dollarn gav en förändring på 0 procent. Fonden ökade med 4,972 procent jämfört med jämförelseindex (W1DOW) som ökade med 8,01 procent.Bäst & sämst under november 2022

Innehav Kursutveckling i SEK Andel av fonden

Bästa

PVH Corp +24,4% 4,3%

Kering SA + 22,9% 4,7%

Capri Holdings Ltd +19,3% 4,7%

Sämsta

Musti Group Oyj -19,4% 3,3%

Walt Disney Co -12,8% 3,3%

Swedencare AB -8,3% 2,1%


PVH Corp, Aktien har under månaden haft en god utveckling i linje med många lyxbolag. På månadens sista dag redovisade PVH ett resultat som var bättre än väntat. Omsättningen minskade något men var bättre än väntat för både Calvin Klein och Tommy Hilfiger. Ledningen höjde prognosen för helåret. Mottagandet på börsen blev positivt med en uppgång på ca 3% fram till stängning och ytterligare nästan 9% i efterhandeln.


Kering SA Företagets rapport för tredje kvartalet, som redovisades i slutet av oktober, mottogs väl. Spekulationer i marknaden kring ett eventuellt förvärv av det privata bolaget Tom Ford har också gett en positiv effekt. Kering har uttalat intresse för fortsatta förvärv och har en stark finansiell ställning.


Capri Holdings Ltd Efter rapporten för tredje kvartalet, som visade på genomgående styrka i företagets verksamhet har Capris aktiekurs fortsatt att utvecklas väl.


Musti Group Oyj Investment AB Öresund, som är en av företagets storägare har under månaden minskat sitt innehav.

Walt Disney Co Utvecklingen i företaget har inte riktigt motsvarat marknadens förväntningar. Rapporten för tredje kvartalet blev en besvikelse. Styrelsen beslutade därefter i slutet av november att avskeda VDn Bob Chapek och åter anställa den tidigare VDn Bob Iger, som varit en hyllad ledare för bolaget under många år. Kursen har sedan ledningsskiftet vänt uppåt.


Swedencare Inga nyheter har kommit från bolaget. Några analytiker har sänkt sin rekommendation.
Förändringar i portföljen

Under november har inga större köp eller försäljningar gjorts.Framöver

Vi håller fast vid huvudfokus på stabila företag med god tillväxt, hög lönsamhet och stark balansräkning. Stor osäkerhet i omvärlden gör betydelsen av analys och eftertanke om möjligt ännu större.


Therese Nyrén & Kim Hansson, Förvaltare Lucy Global Fund
80 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kommentare


bottom of page