top of page
  • Lucy Global Fund

Hur mår lyx?
Det är en fråga som kan få flera olika svar.


Lyxtrenden är stark. De inbitna lyxkonsumenterna fortsätter att köpa lyxprodukter oavsett konjunktur och ränteläge. De riktigt dyra lyxprodukterna köps som en markering, för att användas under lång tid och i många fall som en investering. Köparna kan handla utan att fundera över ekonomin. De något mindre dyra lyxmärkena eller produkterna kan i viss omfattning mötas av minskande efterfrågan när vissa av kunderna påverkas av en försämrad ekonomisk utveckling. Samtidigt fortsätter den underliggande trenden med en allt större välmående medelklass och allt fler unga som vill ha lyx i många länder. Sammantaget blir bedömningen att tillväxten i efterfrågan på produkter i lyxkategorin troligen kommer att avta något men fortsatt vara god och högre än i många andra branscher.


Efter fenomenala kursuppgångar i lyxbolagsaktier i allmänhet och i vissa bolags aktier i synnerhet hade värderingarna i vissa fall blivit väl ansträngda och nedgångarna under den senaste månaden var inte överraskande.


I Lucy Global Fund har vi valt att minska våra innehav i lyxsegmentet för att i stället öka i starka företag med kvalitetsprodukter, som befinner sig i en intressant fas och har en förhållandevis låg värdering. Vi har fyllt på i några innehav som hade tillfälliga problem under 2022, vars aktier därför kommit ner väl mycket och vi har också ökat lite i företag med särskilt stor tillväxtpotential.


Livsstil kan vara väldigt mycket. Detta gör segmentet så intressant eftersom det alltid finns trender med positiv utveckling


-----------------------------------------------------------------------

--------------------

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida

avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både

öka och minska i värde och det är inte säkert att du får

tillbaka hela det insatta kapitalet.

-----------------------------------------------------------------------

---------------------

111 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page