top of page
  • Lucy Global Fund

Lucy Global Fund ökade i januari i värde med 11,41 % jämfört med (W1DOW) som ökade med 6,83 %.


Förvaltarkommentar januari 2023 – I tider av oro och hotande lågkonjunktur går lyxbolagen bra


Lyxbolagens kärnkunder påverkas marginellt av stigande energikostnader och sämre tider. Intressant att notera är också att lyxvarumärken, som fokuserar på tidlös design och produkter över tid går bättre än de som satsar på modetrender. I Luxe Digitals lyx-spaning inför 2023 definierar artikelförfattaren Florine Eppe Beauloye trender att hålla koll på. Under 2022 uppvisade 95% av alla lyxvarumärken positiv tillväxt. De största produktkategorierna är lyxprodukter för personligt bruk och lyxbilar.
Beauloye konstaterar att lyxvarumarknaderna är svårnavigerade med en ökad medvetenhet, förändringar och utmaningar. ”Förmögna konsumenter söker alltmer efter positiva förändringar i sina liv och förväntar sig att lyxmärken ska göra det bättre – för människor och för planeten”. Denna utveckling måste lyxvarumärkena förhålla sig till och de som vill nå framgång måste med Beauloyes ord ”leverera aktuell och tidlös form, meningsfullt värde och stärka kundens personliga identitet”.


I Luxe Digitals artikel lyfter man fram tre stora och viktiga förändringar. För lyxprodukter har online-försäljning blivit den största försäljningskanalen tack vare märkesbutikerna initiativ att sälja både fysiskt och online med val att hämta i butik. Tillväxten för lyxprodukter drivs på av de yngre generationerna. Kinesiska konsumenter fortsätter att vara en stark drivkraft men länder som Indien och Indonesien blir allt viktigare.


Inför 2023 beskriver Florine Eppe Beauloye några trender. En är att själva kärnan i lyxvaror, som tidlöshet, hållbarhet och i vissa fall knapphet, gör dem särskilt väl lämpade för andrahandsförsäljning. Denna har ökat på senare år och allt fler konsumenter ser denna som ett sätt att handla hållbart medan lyxmärkesbolagen ser det som ett sätt att stärka sin hållbarhetsprofil och försöker ta kontroll över andrahandsmarknaden genom tex certifiering.


En annan trend är att lyxbolagen är traditionsbundna men också innovativa och flera experimenterar tex med blockchain-lösningar för virtuellt ägande och autentisering av fysiska varor liksom innovativa NFT-lyxprojekt såsom Pradas Timecapsule NFT(non-transferable token) serie. En tredje är att lyxvaror alltmer ses som långsiktiga investeringar, finansiellt men också i den egna personens välbefinnande.


Börsåret 2023 har fått en stark inledning. Globalt har telekommunikation och sällanköpsvaror lett uppgången med knappt 13%, respektive drygt 11%. Många lyxbolag visar betydligt större uppgång än så. Stockholmsbörsen (OMX30) steg under januari med cirka 7,5%. USA-börsen (S&P500), gick upp med ungefär 5,5%. Lucy Global Fund ökade i januari i värde med 11,41% jämfört med jämförelseindex (W1DOW) som ökade med 6,83%.


Slagen har varit stora i många bolags kurser. Walt Disney låg i toppen av fondens innehav under januari. I december var aktien näst sämst. PVH tillhörde de sämre innehaven för helåret 2022 men låg i topp såväl i december som i januari. Även Kerings aktie hade en dålig utveckling under 2022 men gick desto bättre under december och januari.
PVH Corp Efter att bolagets aktie uppmärksammades av fyndjägare i slutet av förra året och aktien sett en kraftig uppgång har den tilldragit sig momentum-spelarnas intresse. Även fundamentalt har positive signaler kommit för bolaget som äger varumärkena Calvin Klein och Tommy Hilfiger. Calvin Klein fick runt årsskiftet ny chef såväl globalt som för Amerika. Snittet av analytikernas vinstförväntningar har justerats upp och värderingen är inte utmanande.


Walt Disney Co Efter att ha tillsatt ny VD och styrelseordförande samt med draghjälp av flera positiva filmnyheter har Disneys aktie inlett året med en kraftig uppgång. Filmen Avatar: The Way of Water hade biopremiär i mitten av december och hade den 22/1 uppnått globala biointäkter på 2 miljarder dollar, vilket av filmens regissör uppgetts vara gränsen för vinst. Filmen väntas därmed bli en stor succé. Utöver denna framgång fick två superhjältefilmer från Disneyägda Marvel Studios godkänt av censuren att visas i Kina, vilket är första gången sedan 2019. De senaste Marvelfilmerna har inte fått visats av politiska skäl. Till exempel har Disney vägrat ta bort anspelningar på samkönade relationer i flera filmer.


Kering SA Gucci står för cirka 70% av bolagets rörelseresultat. Märket har efter en svacka i mitten av 2010-talet genomgått en omstrukturering men vägen framåt har inte varit spikrak och aktiens värdering har varit betydligt lägre än för jämförbara konkurrenter. I slutet av januari utsågs Sabato De Sarno till Gucci's nya Creative Director efter att positionen varit vakant i några månader. Detta undanröjer en stor osäkerhet för aktien.


Lululemon rapporterade för sitt novemberkvartal sämre resultat än väntat. Många investerare hade högre ställda förväntningar. Försäljningen var något starkare än väntat men uteblivna positiva signaler om resultat och lagernivåer har gett aktien en tung inledning på 2023. Den starka försäljningen berodde till stor del på försäljning av varor till nedsatt pris, vilket pressade bruttomarginalen. Försäljningen inom flera viktiga produktkategorier var dock stark och innovationstakten är fortsatt hög.


Musti Group redovisade på månadens sista dag ett resultat som var bättre än väntat, vilket gav en positiv effekt på bolagets aktie. Dessförinnan under månaden hade aktien en svag utveckling efter att ha trendat nedåt sedan toppen under 2021. Försäljningen under december-kvartalet ökade med 9% (+13% rensat för valutaeffekter). Resultatet minskade en aning medan kassaflödet från rörelsen ökade väsentligt

Microsoft hade i likhet med de flesta tech-bolag en svag utveckling under 2022 och aktien har heller inte hängt med i januariuppgången. Bolaget redovisade för december-kvartalet siffror som till vissa delar var sämre än väntat. Samtidigt finns tecken på förbättringar framöver.


Framöver

Lyx-segmentet är fortsatt intressant och vi ser potential till stark utveckling för många av bolagens aktier. Snabba aktieuppgångar gör det ännu viktigare med bevakning av balansen mellan värdering och finansiell utveckling. Selektivt börjar det bli intressant med företag som haft problem med för stora lager men börjar komma igenom detta och samtidigt har ett starkt kunderbjudande och en hållbar affärsmodell.


Vi håller fast vid vårt huvudfokus på stabila företag med god tillväxt, hög lönsamhet och stark balansräkning. Stor osäkerhet i omvärlden gör betydelsen av analys och eftertanke om möjligt ännu större.


Therese Nyrén & Kim Hansson, Förvaltare Lucy Global Fund
108 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page