top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar september 2023– Orolig månad med osäkerhet i marknaden.Förvaltarkommentar september 2023


September blev en orolig månad med osäkerhet i marknaden kring såväl räntor som konjunktur som enskilda bolag. Riskbenägenheten minskade åter vilket fick negativ effekt för aktierna i de flesta bolag med förväntningar på sig om stark resultat- och omsättningsutveckling.


Lucy Global Fund minskade under månaden i värde med 8,27%. Hittills under året har fonden ökat med 10,02%.
Bäst


Courseras aktier fortsatte att utvecklas väl under september. Starka resultatrapporter och uppjusterade prognoser har följts upp med en del positiva nyheter.


Fenix Outdoor är på väg att lägga en svår period bakom sig och allt fler i marknaden tycks börja blicka framåt mot den mer positiva utveckling som går att skönja framöver, vilket gav en viss uppgång för aktien under september.


Lululemon Athletica levererade i slutet av augusti ännu en stark kvartalsrapport och berättade på sin telefonkonferens om flera intressanta produktnyheter liksom sina expansionsplaner.Sämst


Aktien i Farfetch, som är ett av fondens mindre innehav, har efter den svaga kvartalsrapporten för tredje kvartalet haft en fortsatt svag utveckling som förstärkts genom att några advokatbyråer förbereder eventuellt gruppåtal baserat på att positiv information i samband med börsintroduktionen skulle kunna anses som vilseledande.


RealReal är världens största online marknadsplats för försäljning av validerade, tidigare ägda lyxvaror. Bolaget är i tidig fas och riskerna är stora, vilket gör att aktiekursen svänger mycket. Samtidigt finns stora möjligheter för det bolag som kan ta en ledande roll på marknaden för återbruk av lyxprodukter, som genomgående är av hög kvalitet och kan användas under lång tid. I fonden finns därför ett mycket litet innehav.


Salvatore Ferragamo skapar, producerar och säljer lyxprodukter inom skor, väskor, kläder och accessoarer. Man tillverkar också glasögon, klockor och parfym på licens. Företaget som går tillbaka till 1927 är ett av Italiens starka varumärken. Den senaste kvartalsrapporten var en besvikelse med en försäljningsminskning om 12% under andra kvartalet.Framöver

I takt med att centralbankernas agerande och konjunkturutsikterna inte minst i USA klarnar bör aktiemarknadernas aktörer så småningom återgå till att i större utsträckning utvärdera enskilda aktier utifrån bolagens specifika förutsättningar, vilket bör gynna många av fondens innehav av starka bolag med goda resultatutsikter även i ekonomiskt pressade tider.
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


119 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page