top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar oktober 2023

Oktober var en turbulent månad som präglades av osäkerhet på finansmarknaderna, med oro kring både ränteläget, ekonomin och enskilda företag.
Förvaltarkommentar oktober 2023


Oktober var en turbulent månad som präglades av osäkerhet på finansmarknaderna, med oro kring både ränteläget, ekonomin och enskilda företag. Ränteläget var en central oro under månaden, med spekulationer och förväntningar på eventuella räntehöjningar från centralbanker runt om i världen. Denna osäkerhet påverkade investerarnas beslut och ledde till volatilitet på aktiemarknaderna. Dessutom rådde osäkerhet kring den globala ekonomiska konjunkturen. Många investerare var oroliga för en eventuell avmattning i tillväxten och hur detta skulle påverka företagens resultat och framtida utsikter. Enskilda företag stod också i fokus under månaden, med rapporter om resultat och framtidsutsikter som påverkade deras aktiekurser. Vissa företag hade svårt att leva upp till förväntningarna, vilket resulterade i kraftiga kursfall.


Sammanfattningsvis var oktober en månad präglad av nervositet och osäkerhet på finansmarknaderna, med många faktorer som bidrog till den allmänna oron.


Lucy Global Fund minskade under månaden i värde med 1,59 %. Hittills under året har fonden ökat med 8,27.
Bästa


Nike rapporterade högre EPS än förväntat för första kvartalet (F1Q), driven av marginalförbättringar. Försäljningen ökade med 2,0% jämfört med föregående år (upp 2,0% exklusive valutaeffekter), vilket var i linje med företagets vägledning.

Bra kommentarer om försäljningstrender i detaljhandeln, särskilt under skolstartssäsongen.

Positivt momentum inom grossistförsäljning, med betoning på stark tillväxt hos strategiska partner.


Microsoft (MSFT) imponerade med sina resultat i första kvartalet 2024. Företaget rapporterade en omsättningstillväxt på 13% i USD och en vinst per aktie på $2.99, vilket överträffade förväntningarna. Azure och M365-segmenten utmärkte sig särskilt med starka prestationer. Musti Group kommer med rapport per den 9:e november och inget nytt har skrivits om aktien.


Sämsta


Farfetch, Aktiekursen för Farfetch störtdök på grund av oro över ett kostsamt förvärv som företaget genomfört, vilket verkar ha förändrat vissa investerares åsikter om modeåterförsäljaren.


RealReal är världens största online marknadsplats för försäljning av validerade, tidigare ägda lyxvaror. Bolaget är i tidig fas och riskerna är stora, vilket gör att aktiekursen svänger mycket. Samtidigt finns stora möjligheter för det bolag som kan ta en ledande roll på marknaden för återbruk av lyxprodukter, som genomgående är av hög kvalitet och kan användas under lång tid. I fonden finns därför ett mycket litet innehav. Vi inväntar rapporten den 7:e november.


Ermengildo Zegna

Ledningen bekräftade att företaget är på väg att nå sina medellångsiktiga mål till 2025 och kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 5 december. För 2023 förutspås nu intäkter på 1 845 miljoner euro, vilket innebär en rapporterad tillväxt på +24% och ett rörelseresultat (EBIT) på 212 miljoner euro. Denna prognos stöds av bidrag från Tom Ford och starkare direktförsäljning för Zegna och Thom Browne, men motverkas av en fortsatt måttlig grossistförsäljning och valuta effekterFramöver


Sammanfattningsvis verkar lyxbolagen må relativt bra för närvarande. Stark prestation hos dyra lyxbolag: De riktigt exklusiva lyxbolagen, som Hermes och Brunello Cuccineli, har presenterat goda resultat. Detta kan bero på att deras målgrupp inte är lika priskänslig och har fortsatt att köpa deras produkter.


Tillväxttrender i Asien: Det finns en ökande trend i Asien där människor reser mer inom sina egna länder och även söker sig till platser som Hong Kong och Japan. Detta kan gynna försäljningen av lyxvaror, särskilt med tanke på den minskade värdet av den japanska yen.


Prismix och kreativ användning av lager: Lyxbolag fokuserar på att diversifiera sina produkter och använda kreativa tillägg för att skapa unika kollektioner. Detta hjälper dem att differentiera sig på marknaden och attrahera kunder.


Framväxande trend: Gruppresor i Asien: En framväxande trend att beakta är att asiatiska konsumenter förväntas börja resa i grupp. Detta förväntas öka försäljningen i Europa och USA när dessa grupper handlar under sina resor. Detta kan bli en viktig parameter för lyxbolags framgång framöver.


När vi riktar vår uppmärksamhet mot USA, noterar vi att den ekonomiska situationen har utvecklats bättre än förväntat. Många amerikaner har valt att binda sina lån på 30 år, vilket indikerar en potentiellt mindre utmanande ekonomisk nedgång än tidigare befarat. Federal Reserve (Fed) beslut att hålla räntan oförändrad kan ses som ett tecken på att vi närmar oss en topp i räntecykeln. Det blir intressant att se hur Sveriges Riksbank väljer att agera i detta sammanhang.


I förvaltningsperspektiv är det nu av stor vikt att prioritera bolag med stabila kassaflöden och en lägre belåning i portföljen. Dessa egenskaper kan fungera som en trygghet i en potentiellt volatil ekonomisk miljö och hjälpa till att minska riskerna i investeringar. Det är en strategi som kan ge stabilitet och långsiktiga vinster över tiden.Therese Nyrén förvaltare av Lucy Global Fund


Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


144 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page