top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar november 2023

November har varit en positiv månad för marknaden, präglad av en försiktig optimismFörvaltarkommentar november 2023


November har varit en positiv månad för marknaden, präglad av en försiktig optimism. Det finns förväntningar om ytterligare uppgångar, med ett potentiellt "tomterally" i sikte. Denna optimism grundar sig delvis i spekulationer om att räntorna kan ha nått sin topp, vilket skulle kunna bana väg för ett starkt 2024.


Lifestyle-sektorn:


Inom lifestyle-området har flera bolag utmärkt sig under månaden. Dessa bolag har inte bara presterat väl i november utan också visat potential för fortsatt tillväxt och framgång. Denna sektor verkar särskilt lovande med tanke på de senaste trenderna och marknadsdynamiken.Lucy Global Fund ökade under månaden i värde med 6,28 %. Hittills under året har fonden ökat med 15,07 %.

Bäst


RealReal är världens största online marknadsplats för försäljning av validerade, tidigare ägda lyxvaror. Bolaget är i tidig fas och riskerna är stora, vilket gör att aktiekursen svänger mycket. Samtidigt finns stora möjligheter för det bolag som kan ta en ledande roll på marknaden för återbruk av lyxprodukter, som genomgående är av hög kvalitet och kan användas under lång tid.


The RealReal har visat på en betydande förbättring i sin justerade EBITDA, vilket är den bästa sedan företagets börsintroduktion 2019.

Genomförda strategiska förändringar och effektiviseringar har resulterat i en mer lönsam verksamhet. Förbättrad bruttomarginal och minskade kostnader har stärkt företagets finansiella ställning.


Positiva förändringar och förväntningar om fortsatt förbättring har ökat investerarnas förtroende för företaget.


Framtidsutsikter:


Företaget är på god väg att leverera positiv justerad EBITDA på helårsbasis 2024.

Fortsatt fokus på att växa den lönsamma delen av konsignationsintäkterna och leda inom l

lyxåterförsäljningsområdet.


Musti Group


Avveckling av Positionen i Musti Group Efter Uppköpserbjudande


Musti Group, som var det största innehavet i vår fond, har nyligen blivit föremål för ett offentligt uppköpserbjudande. Detta erbjudande har lett till ett strategiskt beslut om att avveckla vår position i bolaget. Vi väljer att sälja vår position i Musti Group på grund av osäkerheten kring om budet kommer att genomföras.

Vi realiserar en betydande vinst från vår investering i Musti Group.Revolutionrace


Efter en stark rapport steg Revolution Races aktie kraftigt, med positiva framtidsutsikter.

Med köprekommendationer från Affärsvärlden och Nordea.

Potentiell uppsida bedöms till över 40% på några år, drivet av tillväxt i Tyskland och nya marknader.


Första kvartalet 23/24 visade 24% tillväxt och en ökad rörelsemarginal från 18,1% till 19,6%.

Stark tillväxt i Tyskland och återhämtning i Norden.

Revolution Race har visat på en imponerande prestation och tillväxt, vilket återspeglas i aktiens uppgång och positiva analytikerrekommendationer. Framtiden ser ljus ut med fokus på expansion och produktdiversifiering.Sämst


Farfetch,


Farfetchs beslut att inte offentliggöra sina finansiella resultat för tredje kvartalet 2023 kan tolkas som en potentiell varningssignal. Detta kan indikera interna utmaningar eller oväntade händelser som påverkar företagets prestation.


Företagets uttalande om att inte ge någon prognos eller vägledning för tillfället ökar osäkerheten. Tidigare prognoser eller vägledningar är inte längre tillförlitliga, vilket kan göra det svårt att bedöma företagets framtidsutsikter.


Vi har därför tagit beslutet att avveckla vår positon i Farfetch då vi ser en stor risk med mindre transparens i bolaget.Burberry Group


Burberry har presenterat en sämre prognos för andra halvan av 2024, med en sänkning av EBIT-prognosen med 10% för FY24/FY25. Trots detta ser analytiker fortfarande potential för varumärket att förbättra butiksdensiteten och marginalerna.

Pga av ökad efterfrågan från kinesiska konsumenter och förbättrad produktivitet i butiker.

Bruttomarginalen ökade med +30 baspunkter till 69,8%.

Trots en försiktigare utsikt för FY24 finns tecken på positivt varumärkesmomentum för Burberry. Analytiker ser en vändpunkt för försäljningsmomentum och operativ hävstång.Prada


Prada, tillsammans med Hermes, var en av få lyxföretag som levererade tvåsiffrig tillväxt under tredje kvartalet. Trots detta kan konsensusprognoser för nästa års försäljning och EBIT komma att sänkas, vilket återspeglar en generell avmattning i branschen, enligt analytiker på Citi.


Prada rapporterade en nettoomsättning på 3,34 miljarder euro för de första nio månaderna, en ökning med 17% vid konstanta växelkurser.

Tillväxten stöddes av positivt varumärkesengagemang för både Prada och Miu Miu.


Det finns risk för låg synlighet för 2024, då stigande makroekonomiska påfrestningar och geopolitiska osäkerheter påverkar den globala efterfrågan på lyxvaror.

Prada har visat stark tillväxt men står inför osäkerhet inför 2024 på grund av makroekonomiska och geopolitiska utmaningar som kan påverka den globala lyxmarknaden.


Framöver


Marknaden förbereder sig för en period av konsolidering. Det förväntas att fler sammanslagningar och förvärv kommer att äga rum, vilket öppnar upp för intressanta uppköpskandidater. Denna utveckling kan erbjuda attraktiva möjligheter för investerare som är uppmärksamma på dessa rörelser inom branschen.


Med en avslutning på året som präglas av försiktig optimism och positiva signaler från specifika sektorer, ser framtiden ljus ut. Om räntorna verkligen har toppat, kan 2024 bli ett år med stark återhämtning och tillväxt, särskilt inom sektorer som lifestyle. Investerares fokus bör ligga på att identifiera potentiella uppköpskandidater och dra nytta av den pågående konsolideringen på marknaden.
Therese Nyrén förvaltare av Lucy Global FundHistorisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


152 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page