top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar maj 2024

Förvaltarkommentar maj 2024
 

Lucy Global Fund minskade under månaden i värde med 1 %.

 

Lucy Global Fund upplevde en minskad tillväxt under maj 2024 med en minskning på 1 %. Under maj månad har även två nya innehav inkommit till portföljen: Puig Brands och Ferretti. 

 

 

Bäst & sämst under maj 2024

 

Innehav

Kursutveckling

Andel av fonden
BästaDeckers Outdoor Corp

32,27%

4,70%

Marimekko Oyj

17,55%

4,53%

The RealReal

13,48%

4,45%
SämstaViking Therapeutics

-22,37%

3,21%

RVRC Holding

-15,42%

3,48%

Lululemon Athletica

-15,13%

1,07%

 

 

Bäst

 

Deckers Outdoor Corp

Deckers Outdoor Corp rapporterade under maj månad Q4-rapporten för FY24 och därav årsredovisningen. Under detta kvartal presterade Deckers 8,0% bättre än analytikerkonsensus för omsättning och 71,9% bättre för EBIT. Detta gav upphov till en positiv överraskning för marknaden. Både omsättning och EBIT ökade jämfört med föregående år, både kvartalsvis och för hela räkenskapsåret. Ökningen i omsättningen var främst driven av försäljning inom varumärkena UGG och HOKA, där den främsta tillväxtökningen kom från de europeiska och asiatiska marknaderna. HOKA växte kraftigast med 34,0% jämfört med jämförelsekvartal föregående år. Ökningen i EBIT var driven av relativa minskningar i varukostnader. Bruttomarginalen gynnades av den höga försäljningsmixen av UGG till ordinarie pris, men även vissa prishöjningar mot slutkund, minskade fraktkostnader och ökad direktförsäljning jämfört med grossistförsäljning. Management upprätthåller en positiv inställning för framtiden och poängterar att försöka upprätthålla deras premium-positionering på marknaden. De tror främst HOKA kommer driva tillväxten följ av ett något saktare växande UGG, till fälj av fortsatt gynnsam marknadsföring, konsumentefterfrågan och produktlanseringar.  

 

Marimekko Oyj

Marimekko har under maj presenterar Q1-rapporten för räkenskapsåret 2024. Även Marimekko redovisade positiva överraskningar gentemot analytikerkonsensus gällande omsättning och EBIT för kvartalet. Detta innebar även en ökning, både för omsättning och EBIT, gentemot jämförelsekvartalet föregående år. Omsättning för kvartalet var främst driven av ökad grossistförsäljning i Finland, Nord Amerika och Asien. Under maj har även Marimekko firat 60 års jubileum för Unikkodesignen, under detta jubileum kommunicerade Marimekko ett särskilt fokus för den asiatiska marknaden framgent. Under det första kvartalet växte omsättningen från Asien med 22% och upplever en ökad varumärkeskännedom.

 

The RealReal

Likt de tidigare portföljinnehaven har även the RealReal presenterat en kvartalsrapport under maj månad. Bolaget uppvisar en god positionering för att kapitalisera på den växande resell-marknaden för high-fashion och en fortsatt fokusering på kärnverksamheten. Q1 innebar en god start för räkenskapsåret där omsättningen ökade svagt jämfört med jämförelsekvartalet föregående år. Däremot ser vi en god ökning i bruttomarginalen som uppvisar en all time high nivå, vilket har gett god effekt för EBITDA. Management är positivt inställda till räkenskapsåret 2024 och guidar för ett lönsamt år gällande justerat EBITDA. Ökningen av bruttomarginalen var främst driven av sändningsintäkter vilket upplevde en tillväxt om 13% jämfört med Q1 föregående år. Sändningsintäkter har högre bruttomarginal jämfört med direkta försäljningar.

 

The RealReal särskiljer sig från andra marknadsplatser genom sin fokusering på autencitet, där varje artikel genomgår en noggrann autentiseringsprocess. Detta leder till ökat förtroende hos kunden. Detta förtroende uppvisar en positiv effekt för bolagets utveckling. Under kvartalet ökade det genomsnittliga ordervärdet med 8%, vilket bevisar en ökande trend för förtroendet hos kunden.

 

 

 

 

SÄMST

 

Viking Therapeutics

Viking Therapeutics rapporterade I slutet av april. Denna rapport innebar en förlust om $27,4m där bolaget fortsätter att investera i forskning och utveckling. Viking Therapeutics befinner sig fortfarande i utvecklingsstadiet. Bolaget har för tillfället 3 lösningar i fas 1 och fas 2 klinisk prövning. Viking Therapeutics meddelade tidigare under april månad resultat från fas 1 test gällande orala tabletter mot metaboliska sjukdomar. Resultatet blev lyckat med tecken på ökad viktförlust relativt mot placebo.

 

RVRC Holding

RVRC (”Revolutionrace”), likt flera av de andra portföljbolagen, presenterade en kvartalsrapport under maj månad och redovisade resultat lite under analytikerkonsensus. Bolaget växte omsättningen med 16% mot jämförelsekvartalet föregående år, men upplevde en minskning om 1 procentenhet för bruttomarginalen mot samma jämförelseperiod. Revolutionrace upplevde under perioden en ökning av varulager vilket bidrar till en ökning av bundet rörelsekapital. Denna ökning är inte bara absolut utan också relativ, där rörelsekapital som en procentsats av omsättning ökade från 40,82% till 44,35% mellan jämförelsekvartalen. Detta var också en påverkande faktor till kassaflödets utveckling som under kvartalet uppgick till -49 SEKm.  Det är viktigt att poängtera att denna ökning av varulagernivåer är i linje med företagets utsikter om ökade försäljningsvolymer framgent.

Under tredje kvartalet introducerade Revolutionrace en ny kategori av outdoor-produkter, exempelvis ”Ramblerkollektionen”, vilket är en kollektion tillverkade i ett tunnare och lättare material.  

 

Lululemon Athletica

Marknaden uppvisar ett avvaktande sentiment för Lululemon sedan årsrapporten i mars. Rapporten uppvisade en omsättningstillväxt om 19% för hela räkenskapsåret där omsättning utanför den amerikanska marknaden växte med 54% under fjärde kvartalet jämfört mot fjärde kvartalet under föregående år. Detta uppvisar att tron om global expansion fortsätter. Bolaget kommunicerar också en fortsatt innovation för damkläder med undersökning av nya tyger för både yoga och träningskläder, men även innovation för herr segmentet med nya tyger för golfkläder och fortsatt utveckling av nya stilar.

Lululemon innehar en bred produktportfölj inom kläder, skor och tillbehör. Bolaget använder sig av omni-channel strategi där försäljning sker främst via egna butiker och e-handel. Under räkenskapsåret 2023 öppnade Lululemon 25 nya vilket vilket betyder att Lululemon innehar 711 butiker globalt.

 

Nya

 

Puig Brands

Puig Brands är verksamma inom premiumskönhetsbransch, främst inom Fragrance och Fashion. I produktportföljen finns kända varumärken såsom Byredo, Christian Louboutin och Charlotte Tilbury.  Bolaget har det senaste två åren växt försäljningen med 30% CAGR vid goda marginaler.

 

Ferretti

Ferretti är ett italienskt bolag, etablerat i 1968, och är marknadsledare inom tillverkning och försäljning av yachter. I produktportföljen återfinns varumärken såsom Ferretti Yachts, Riva, Pershing och CRN. Bolaget når sina kunder genom direktförsäljning i över 70 länder och genom ett nätverk av 55 särskilt utvalda distributörer. Ferretti har som vision att skapa trender inom lyxyacht världen och därigenom upprätthålla en världsledande kvalitet. Därigenom sätter bolaget standarden för kvalitet och kundvård, genom upprättning av en exklusiv design och prestanda. Ferretti har uppvisat en god försäljnings CAGR om 13% sedan 2018. 


 

Therese Nyrén förvaltare av Lucy Global Fund


Riskinformation:

Lucy Global Fund är en UCITS-fond registrerad hos Finansinspektionen. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Lucy Global Fund marknadsförs och distribueras i Sverige.

Grundläggande information

Fondens namn: Lucy Global Fund (Org. 515603-1642)

SFDR klassificering: (Artikel 8)

ISIN-kod: SE0016075188 A

ISIN-kod: SE0016075204 B 

Förvaltningsavgift: 1,40%

Fondens risk: Medel ( 4 av 7)

Fondens startdag: 1/7 2021

Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562)

Fonddokument:

 

82 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page