top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar maj 2023 – Valutor, skuldtak och ränteutsikter i marknadens fokus
Maj blev en månad där den svenska kronan försvagades, särskilt mycket mot USA-dollarn. Den svenska börsen, mätt som OMX30, minskade under månaden med ca 1,5%. Den amerikanska börsen, mätt som S&P500, hamnade strax över noll, vilket omräknat till SEK blev en uppgång med knappt 6%. Dow Jones Global Index sjönk under maj med 1,43%, vilket i SEK blev en uppgång med 4,15%. Lucy Global Fund minskade i maj med 1,80%.


Den globala sektor som gick klart bäst under månaden var teknologi med en uppgång på nästan närmare 13% i USD. I botten hamnade energi med -5% i USD. Stort fokus riktades under månaden mot förväntad ränteutveckling framöver, hur mycket och hur länge centralbankerna kommer att höja och hur detta kommer att påverka ekonomi, inflation och arbetslöshet. Lyxbolagens aktier har sedan i höstas haft en mycket stark utveckling på börserna drivet av dessa företags starka resultat och försäljningsutveckling de försämrade tiderna till trots. Kategorin har setts som en tillflyktsort och värderingarna drevs i många fall upp till orimligt höga nivåer, vilket gjorde att många av bolagens aktier började tappa mot slutet av april. Nedgångarna förstärktes i samband med att skuldtaktsproblematiken i USA aktualiserades mot slutet av maj och oron för ekonomisk avmattning i USA ökade.


De inbitna lyxkonsumenterna fortsätter att köpa lyxprodukter oavsett konjunktur och ränteläge. De något mindre dyra lyxmärkena eller produkterna kan i viss omfattning mötas av minskande efterfrågan eftersom vissa av kunderna påverkas av den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt fortsätter den underliggande trenden med en globalt allt större välmående medelklass och allt fler unga som vill ha lyx. Bolagen räknar med i något fall avtagande men i genomsnitt fortsatt god till mycket god tillväxt i omsättning och resultat även framöver.
Bäst

Farfetch redovisade en kvartalsrapport som överraskade marknaden positivt med en utveckling som var bättre än väntat för dess digitala plattform. Bolaget börjar återhämta sig efter utmaningarna med snabbt stigande kostnader och nedstängningar i Kina. Kostnadskostymen har bantats och ledningen återupprepade sin försiktigt positiva syn på helåret 2023.


Microsoft har i likhet med teknikbolagen i allmänhet fortsatt sin starka utveckling på börsen. Trenden har på senare tid förstärkts av den position man har skaffat sig inom AI genom delägande i och samarbete med OpenAI (GPT). Man har lanserat en ny AI-version av sin sökmotor Bing som drivs av AI (GTP) och börjar ses som en möjlig konkurrent till Google. Man har också börjat integrera AI-funktioner i Office-paketet med flera produkter.


Apple redovisade ett starkt resultat för årets första kvartal med bland annat återtagen tillväxt för iPhone. Bolaget har redovisat positiva nyheter och förväntningarna är stora inför dess årliga Worldwide Developers Conference (WWDC) i början av juni.


Sämst

VF har ett tufft år bakom sig främst på grund av problemen inom Vance. Den senaste kvartalsrapporten som presenterades i slutet av maj visade en omsättning i linje med förväntningarna och ett resultat som var bättre. De åtgärder som man har vidtagit börjar ge effekt.


Burberry redovisade en kvartalsrapport med stark underliggande tillväxt och rörelsemarginal som var något över förväntningarna. En viss minskning i USA i försäljning till såväl detaljhandel som återförsäljare och oro för framtida negativa valutaeffekter har pressat aktiekursen. Dessa faktorer motverkas av ökande tillväxt i Kina och positiva effekter av den pågående varumärkeskampanjen.


Kering har bland annat på grund av problem inom Gucci inte lyckats uppvisa samma starka tillväxt som en del andra lyxbolag. Den senaste kvartalsrapporten visade på förbättring och bred tillväxt. Med en ny Creative Director för Gucci och en värdering som är betydligt lägre än branschsnittet kan hösten bli intressantFörändringar i fonden

I Lucy Global Fund har vi sedan i slutet av 2022 gradvis sålt av innehaven i lyxsegmentet för att i stället öka i starka företag med kvalitetsprodukter, som befinner sig i en intressant fas och har en lägre värdering. Ett exempel på detta är tyska Hugo Boss, som är inne i en stark trend med ett breddad utbud av kvalitetskläder. Vi har fyllt på i några innehav som hade tillfälliga problem under 2022, som t.ex Movado och Musti och vi har också ökat lite i företag med särskilt stor tillväxtpotential, som det spännande utbildningsföretaget Coursera.Framöver

Livsstil kan vara väldigt mycket. Detta gör segmentet så intressant eftersom det alltid finns trender med positiv utveckling. Vi utvärderar potentiella nya bolag för eventuella kompletteringar.Kim Hansson och Therese Nyrén

Fondförvaltare Lucy Global Fund
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


129 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

留言


bottom of page