top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar maj

Uppdaterat: 26 okt. 2022Under den gångna månaden har fonden inte gjort några dramatiska förändringar. Inga nya innehav har köpts in och fonden har kvar samtliga sina aktier från månaden innan.

Bästa innehav var under månaden Humble Group, Lyko och Zegna. Sämsta innehav var Rebelle, Under Armour och Musti Group.

Vi arbetar aktivt att med att minska ned exponeringen mot branscher som är ifrågasatta. Till vår hjälp använder vi etablerade databaser såsom Clarity och Sustainalytics.

Det kommer bli svårt med digitala affärsmodeller och att fysiska produkter blir viktigare då de besitter reala värden.

Bolagen som vi investerar i har höga marginaler och har trots inflationen sett en ökning av nya kunder när världen öppnar upp och att potentialen är stor när Kina öppnar upp då många av bolagen har gått miste om intäkter där. Bolagen har generellt bra kassaflöden och har stabila utdelningar

Vi bedömer att lyxbolagens kunder är relativt prisokänsliga och är fortsatt positivt till segmentet.

Värderingar har kommit ner ordentligt och att det finns många bolag som är köpvärda med bra multiplar.

Nedan följer en genomgång av utvecklingen för ett antal portföljbolag.

Det blev en händelserik månad för Humble Group som inledde maj med att genomföra en riktad nyemission. En affär bekräftas också genom att egenvårdsbolaget Medicanatumin fullföljt transaktionen med Humble Group som innebär att Medicanatium överlåter hela verksamheten i den koncernen där Medicanatium varit moderbolag. Humble kom sedan att förvärva Franssons Konfektyrer. Franssons konfektyrer är ett Gränna-baserat familjeföretag som tillverkar konfektyrer, chokladskum och geléprodukter. I kvartalsrapporten framgår det att Humble ökade den organiska tillväxten med 25 procent under årets första tre månader.

"Vårt mål framöver är att bibehålla en stabil och lönsam tillväxt och fortsätta vår väg mot de finansiella målen. Ledningsgruppen är väl bemannad för att hantera ett betydligt större företag och är redo att hjälpa och integrera nya verksamheter som blir en del av koncernen", skrev Humbles vd i en kommentar.

För Lykos vidkommande köpte storägaren Hamrins stiftelse aktier för drygt 19 miljoner kronor.

Ett av bolagen som togs in tidigare under året, Ermenegildo Zegna , blev också en av de bästa bolagen i portföljen under månaden. Det italienska kvalitetföretaget ökade omsättningen med drygt 25 procent under årets tre första månader jämfört med föregående år. Bolaget upprepar sin guidning för helåret med en omsättningstillväxt på 13-15 procent (low teens) och fortsatta förbättringar i rörelsevinsten, justerad EBIT. Bolaget kom senare med en uppdatering där målet på medellång sikt var att uppnå en omsättning på mer än 2 miljarder euro och en justerad EBIT på minst 15 procent av omsättning.Omvärlden: V-formad majmånad - men netto oförändrat

Under maj återhämtade sig börsen från förra månadens chock. Riksbanken tog tjuren vid hornen och började på allvar att bekämpa inflationen och oväntat höjde styrräntan med 25 punkter under aprilmötet.

Inflationen gäckar nu centralbanker och regeringar på flera kontinenter. Den amerikanska centralbanken väntas höja räntan med 0,5 procentenheter både i juni och juli månad, visar protokoll som släppts från Feds föregående möte.

Investerare riktar också blickarna mot ECB då de europeiska konsumentpriserna ökat 8,1 procent i maj. Det finns därmed en ökad rädsla för penningpolitiska åtstramningar därifrån.

Rysslands krig i Ukraina väntas av flera bedömare bli långdraget. Såväl USA, EU-länder och Storbritannien har skickat vapen till Ukraina. För svenskt vidkommande var en Nato-ansökan högt upp på agendan och det oväntade beskedet från Turkiet att vilja stoppa både Sveriges och Finlands anslutning till försvarsunionen. EU har i ett nytt sanktionspaket valt att fasa ut den största delen av den ryska oljan innan året är slut.

Samtidigt är en annan konflikt under uppsegling. USA börjat snegla på att stödja Taiwan med fler vapen för att landet ska kunna försvara sig i proportion till det kinesiska hotet.

Kina har börjat återöppnandet av ekonomin efter en lång period av lockdowns, ett beslut som har haft stor påverkan på flera bolag. Landet har också presenterat ett nytt stimulanspaket med åtgärder inom så väl skatt, investeringar och industripolitk. Trots det överväger såväl amerikanska som europeiska bolag framtida investeringar i Kina bland annat på grund av de tuffa pandemirestriktionerna. Apple vill till exempel diversifiera produktionen till länder utanför Kina, såsom Indien och Vietnam.

Inköpschefsindex för maj månad ökade till 55,2 jämfört med 55,0 under april månad och visar därmed fortsatt expansion. De svenska exportföretagen räknar dock med dämpad tillväxt och deras optimism för framtiden sjunker, visar Svensk Exportkredits Index.

Amerikanska teknikaktier hade en fortsatt volatil månad. Netflix ras i samband med rapporten i april var uppseendeväckande men fler teknikaktier skulle se lika stora fall. I maj rasade Snap med en tredjedel efter att de inte kunnat glädja aktieägarna med någon vinst under det gångna kvartalet. Bolaget visade sig också bränna mer kapital, vilket förvärras av att vi befinner oss på en marknad med stigande räntor då det också ökar kostnaderna.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 hade en v-formad utveckling under månaden, bottnade den 9 maj och stängde månaden på -1 procent.


Fondens utveckling under maj


Fonden har sjunkit med 5,08 procent under maj månad, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som sjönk 0,1 procent under samma period.


Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida

avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både

öka och minska i värde och det är inte säkert att du får

tillbaka hela det insatta kapitalet.
142 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page