top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar juni 2024

Förvaltarkommentar juni 2024Förvaltarkommentar juni 2024

 

Lucy Global Fund minskade under månaden i värde med -5,71 %.

 

Lucy Global Fund upplevde en minskad tillväxt under juni månad 2024 om -5,71 %. Fondens bästa innehav inkluderade Apple med en uppgång om 9,56 %, följt av Duolingo och Microsoft med uppgångar om 9,02 % respektive 7,67 %. Å andra sidan, för de sämst presterande innehaven återfinns The RealReal, Nike, Viking Therapeutics med nedgångar om -25,99 %, -20,70 %, och -14,86 % respektive. Under juni månad har även ett nytt innehav inkommit till portföljen: Match Group. 

 

 

Bäst & sämst under juni 2024

 

Innehav

Kursutveckling

Andel av fonden
BästaApple

9,56 %

4,85 %

Duolingo

9,02 %

2,93 %

Microsoft

7,67 %

4,60 %
SämstaThe RealReal

-25,99 %

3,58 %

Nike

-20,70 %

2,00 %

Viking Therapeutics

-14,86 %

2,98 %

 

 

Bäst

 

Apple

Apple har under juni månad kommunicerat om ”Apple Intelligence” vilket är AI teknologi som ska implementeras för bland annat den kommande iPhone 16 modellen. Vi identifierar att uppgången om 9,56 % för Apple under juni månad är fortsatt driven av AI-trenden som råder på marknaden. Utöver den AI drivna prisuppgången har även Apple kommunicerat ut ett aktieåterköpsprogram och höjt direktavkastningen till 4 %. Detta är ett resultat av, och visar på, en god finansiella hälsa i bolaget.

 

 

 

Duolingo

Språkinlärningsplattformen Duolingo fortsätter att gynnas av implementering av AI gällande bolagets premiumtjänst Duolingo Max. AI-funktionerna ”Explain My Answer” och ”RolePlay” har drivit antalet användare som väljer att betala för premiumtjänsten med en ökning om 54 % hittills. I samband med AI trenden har detta bidragit till ett positivt sentiment hos investerare.

 

Microsoft

Microsofts uppgång under juni månad har också varit driven av AI trenden. Microsoft har upplevt en stark tillväxt inom ”cloud service” som upplever en y-o-y försäljningstillväxt om 31 %, vilket är drivet av AI adoption med ökat företagsanvändande av ”cloud services” globalt. Microsofts förmåga att bli en vinnare av AI har också återspeglats i deras investeringar inom området. Bolaget innehar också ett partnerskap med OpenAI med målsättningen att integrera AI i produkterna, till exempel funktionen ”Microsoft Copilot”.

 

 

SÄMST

 

The RealReal

The RealReal är en marknadsplats för ”luxury goods”, med särskilt fokus på autencitet. Under juni månad uppvisades insiderförsäljning i bolaget, vilket var en drivande faktor till minskad förtroende om framtiden hos investerare. Däremot redovisade bolaget vinster som var bättre än estimat för analytikerkonsensus. Vi bibehåller en positiv syn till bolaget och dess framtid.

 

Nike

Under juni har Nike redovisat kvartalsrapporten för Q4 FY24 (brutet räkenskapsår) där bolaget presenterade -1,7 % lägre omsättning jämfört med jämförelsekvartalet föregående räkenskapsår. Däremot var EPS tillväxten stark och uppvisade en ökning om 50 % gentemot jämförelsekvartalet. På helårsnivå ökade omsättningen med ungefär 1% jämfört med föregående räkenskapsår, medan EPS ökade med 15 % under samma period. Den förbättrade vinsten per aktie var främst driven av en bruttomarginalsökning om 1 procentenhet samt genomförda aktieåterköp av bolaget. I samband med rapporten har management minskat guidningen för omsättning framgent, vilket bidrog till en osäkerhet på marknaden. 

 

Viking Therapeutics

Viking Therapeutics har under juni månad kommunicerat om deras hur utvecklingen för preparatet ”VK2809” går. VK2809 är ett oralt preparat som har terapeutisk potential vid lipidrubbningar. Tester av preparatet har visat på positiva effekter relativt placebo.  Marknaden har under de senaste månaderna fortsatt haft ett avvaktande sentiment där aktien handlats ned till följd av den kraftiga uppgång som upplevdes under Q1 FY24.

 

 

Nya

 

Match Group

Match Group är marknadsledande inom online-dating och driver ungefär 15 plattformar. I produktportföljen återfinns kända plattformar såsom Tinder, Match.com och Hinge. Att träffa sin partner via online-dejting blir allt vanligare vilket återspeglas genom att ungefär 40 % av alla nya relationer i USA är påbörjade med hjälp av online dejting. Vi tror att plattformarna som match innehar har möjlighet att kapitalisera på denna utveckling. Ett exempel är den tydliga nätverkseffekten där nya kunder söker sig till de redan etablerade och starka varumärkena, såsom Tinder och Hinge, eftersom dessa plattformar erbjuder det största utbudet av potentiella partners och därigenom ökar sannolikheten att träffa någon. Utöver att online dejting växer, ser vi även att Match har goda möjligheter att utnyttja AI och ny teknologi. Bolaget själva guidar för att de kontinuerligt utvecklar effektiviteten, användarvänligheter och säkerheten, speciellt för kvinnor, på plattformarna.

 

 


 

 

Therese Nyrén förvaltare av Lucy Global Fund


Riskinformation

Lucy Global Fund är en UCITS-fond registrerad hos Finansinspektionen. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Lucy Global Fund marknadsförs och distribueras i Sverige.

Grundläggande informationFondens namn: Lucy Global Fund (Org. 515603-1642)SFDR klassificering: (Artikel 8)ISIN-kod: SE0016075188 A

ISIN-kod: SE0016075204 B Förvaltningsavgift: 1,40%Fondens risk: Medel ( 4 av 7)Fondens startdag: 1/7 2021Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562)

Fonddokument:

 

 

27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page