top of page
  • kimhansson

Förvaltarkommentar juli 2023 – Flera starka kvartalsrapporter och några svagaFörvaltarkommentar juli 2023 – Flera starka kvartalsrapporter och några svaga


Värdet på Lucy Global Fund var i slutet av juli oförändrat jämfört med månaden tidigare (+0,02%). Jämförelseindex, Dow Jones Global (W1DOW), steg med 3,64% i USD och 1,08% i SEK. I Sverige sjönk OMX30 ca 2,5% medan S&P500 i USA steg med drygt 3% i USD och ca 0,5% i SEK. Hittills i år har Lucy Global fond stigit med 17,15% medan jämförelseindex ökat med 15,96% i USD och med 16,89% i SEK.


Månaden präglades mycket av bolagens rapportering för juni-kvartalet, förväntningar inför och jämförelser efter. De flesta av de portföljbolag som redovisat resultat eller försäljnings-siffror har visat starka siffror men några har varit svagare. Lyxbolagen har generellt uppvisat hög försäljningstillväxt. Försäljningen direkt till konsument går oftast betydligt bättre än via återförsäljare. I Asien är tillväxten mest god och ökande. I USA är försäljningen för flera vikande och i vissa fall negativ. I Europa är försäljningsutvecklingen positiv, till stor del underbyggd av turister från Amerika.


Lyxbolagsjätten LVMH redovisade en rapport för första halvåret som mottogs av marknaden med besvikelse, vilket fick spridningseffekter på ett flertal andra bolags aktier. LVMHs utveckling under andra kvartalet tyngdes särskilt av spritdrycker där försäljningen minskade med drygt 12% och resultatet med knappt 20%. För övriga affärsområden ökade försäljningen med minst 10%.


Även Kering, som är ett av fondens innehav, kom med en svag rapport där försäljningsökningen för halvåret endast blev 2% medan försäljningen för Gucci minskade med 1%. I samband med publicering av resultatet annonserade Kering att man kommer att förvärva Valentino, vilket drog till sig större intresse än kvartalsrapporten.


De övriga av fondens lyxbolag, som rapporterat under månaden visade betydligt bättre siffror. Zegna ökade försäljningen under första halvåret med 24% och med 35% under kvartal 2. Prada ökade försäljningen med 20%. Bäst gick det för Miu Miu med en försäljningstillväxt på med än 50%. Monclers försäljning under första halvåret ökade med 24% (37% i Asien, 30% i Europa/Mellanöstern och Amerika 10%). Under andra kvartalet ökade tillväxten i Asien till över 50% medan den gick till svagt negativ i Amerika. Hermès visade upp en solid utveckling med en total försäljningsökning om 27% och 20% i USA.Bäst

Ermenegildo Zegna utvecklades starkare allt eftersom under årets första halva. Försäljningen direkt till konsument ökade med 36% totalt under första halvåret och med 48% under andra kvartalet. Företagets VD Ermenegildo Zegna pekade på en positiv återhämtning i Kina under första halvåret, en ihållande styrka i EMEA och bolagets ”enastående prestation på den amerikanska marknaden" där försäljningen ökade med 46% under andra kvartalet vilket gav en ökning för halvåret om 26%.


Coursera redovisade ett starkt resultat där efterfrågan från konsumenterna var stor, särskilt för professionella certifikat, och antalet registrerade elever ökade. Även efterfrågan från företagskunder ökade liksom intresset för program och examinationer. Marginalutvecklingen var bättre än väntat och Coursera höjde sin intäktsprognos för helåret. Arbetet med att integrera AI i utbildningarna fortsätter för att öka värdet i erbjudandet samt effektivisera framtagandet av nya kurser och moment. Företagets affärsmodell är skalbar och man har byggt upp en styrkeposition för att kunna möte en ökande efterfrågan inom utbildning för olika nivåer på en global marknad.


Nordstroms positiva kursutveckling under de senaste månaderna har börjat upptäckas av nya kategorier av investerare samtidigt som en del analytiker har justerat upp sina prognoser tack vare att det pågående omstruktureringsarbetet börjar ge effekt.Sämst

Fenix Outdoors VD beskriver det andra kvartalet som utmanande. I detaljhandelsledet var lagernivåerna för höga, vilket ledde till minskad efterfrågan och betydande prispress. Situationen blev svårare än väntat för bolaget, särskilt i Europa. Försäljningen sjönk med drygt 6% och rörelseresultat såväl som vinst per aktie näst intill utraderades för kvartalet. För att förbättra kostnadsläget påskyndar man färdigställandet av sin logistikanläggning i Tyskland. Tack vare en bra orderstock ser utsikterna inför det tredje kvartalet bättre ut.


Farfetch har ännu inte presenterat några siffror för junikvartalet. Analytikernas förväntningar ligger på en omsättningstillväxt under andra kvartalet om drygt 12%, vilket skulle ge en tillväxt för det första halvåret om ca 10%. Aktien föll i mitten av månaden i likhet med flera andra lyxrelaterade bolags aktier och fortsatte sedan att trenda nedåt fram tills i slutet av månaden.


Brunello Cucinelli redovisade försäljningssiffror för första halvåret som var starkare än väntat och man höjde prognosen för försäljning under helåret 2023 från +15% till +17 till 19%. Försäljningen var stark på alla marknader och i alla kanaler (Europa +23%, Amerika +24%, Asien + 56%, Retail +42%, Återförsäljare +16%). Man flaggade för svårare jämförelsetal under andra halvåret och negativa valutaeffekter i stället för positiva under första halvåret. Man har också haft vissa problem med leveranser av råvara. För 2024 och 2025 räknar man med en försäljningstillväxt om 10%. Förväntningarna som ligger i aktiens värdering är mycket höga och kursen backade efter rapportenFramöver

De resultatrapporter som presenterats föranleder inga förändringar i portföljen. Vi fortsätter att löpande utvärdera och justera innehaven och våra teman.


Kim Hansson och Therese Nyrén

Portföljförvaltare Lucy Global Fund
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

121 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page