top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar juli

Uppdaterat: 26 okt. 2022


Fondens utveckling under juli

Lucy Global Fund har stigit med 9.57 procent under juli månad, vilket kan jämföras med fondens jämförelseindex som steg 6.75 procent under samma period.

Under juli har fonden som har fonden inte gjort några förändringar i sitt portföljinnehav.

Bästa innehav under den gångna månaden var Brunello Cusenelli som steg 32.5 procent, Hermes steg 27 procent och Capri Holding 22 procent. Sämsta innehav var Swedencare sjönk med 18 procent, Adidas sjönk 1.72 procent och Lyko steg 2 procent.

Nedan följer en genomgång av utvecklingen för ett antal portföljbolag.

Den franska modejätten Hermes International ökade omsättningen 26 procent under det första halvåret jämfört med samma period föregående år, vilket var överraskande mycket, enligt Bloombergs konsensus.

Djurhälsobolaget Swedencare växte organiskt med 4 procent under det senaste kvartalet.

"Vi visste att den organiska tillväxten även i detta kvartal skulle ligga under vår målsättning för året och det beroende på att Q2 förra året hade en stark organisk tillväxt om 45 procent”, skriver vd:n Håkan Lagerberg bland annat i rapporten. Han förväntar sig fortsatt ökning av försäljning och marginal, kvartal för kvartal i år.

“För andra kvartalet förbättrade vi marginalen trots att omvärlden blivit klart påverkad av fortsatta prisökningar, inflation, räntehöjningar och inte minst det pågående kriget i Ukraina för att nämna några parametrar".

Vad gäller förvärv är bolaget selektiva men Lagerberg är övertygad om att fler förvärv kommer göras allteftersom.

Pareto tror dock på en högre organisk tillväxt under det andra halvåret. Värderingsmässigt tror man att Swedencare kommer minska antalet förvärv under andra halvåret på grund av en relativt hög nettoskuld.

I slutet av juli vinstvarnade den tyska klädkedjan Adidas för helåret 2022. Preliminära siffror för det andra kvartalet visar att omsättningen steg med 4 procent. Samtidigt ska rörelsemarginalen ha backat till 7 procent från tidigare 9,4 procent.

Bolaget spår att omsättningen för helåret kommer att växa med en mellan till hög ensiffrig tillväxt. De försämrade prognoserna är en konsekvens av att det tagit längre tid än väntat med att återstarta verksamheten i Kina.

E-handelsbolaget Lyko halverade rörelsevinsten samtidigt som omsättningen ökade under det andra kvartalet.

"Jag är väldigt nöjd med att vi har tillväxt på samtliga våra marknader och att vi har tillväxt alla månader, vilket återigen bevisar att vår modell fungerar. Vi fortsätter att ta kostnader för vår europeiska satsning men ser att vi lyckas i relativa tal sänka både marknadsförings- och logistikkostnader under kvartalet. Allt tyder på att Europa följer samma mönster som när vi tidigare gått in i nya marknader", uppger vd Rickard Lyko i rapporten.

I början av månaden gick bolaget också ut med att de köpt hudvårdsmärket Acasia Skincare från dess grundare, till en okänd köpeskilling. Hudvårdsbolaget har i dagsläget tio olika produkter. Varumärket lanserades 2017 av hudterapeuten Anna-Karin Wahlberg.

”Acasia Skincare är vårt första rena hudvårdsförvärv och kommer utgöra en viktig del i vår portfölj av egna varumärken. AnnaKarin har utvecklat ett fantastiskt fint varumärke där vi ser stora möjligheter att skala upp varumärket via vårt ekosystem ”, uppger vd:n Rickard Lyko.

Omvärld: Stark inledning på andra halvåret

Investerarhumöret vände till det positiva under juli månad efter ett halvår med konjunkturoro, stigande räntor och ökad inflation.

En av de största händelserna under månaden var räntebeskedet från Fed. Den amerikanska centralbanken höjde räntan med ytterligare 0,75 procent, vilket inte var någon överraskning för marknaden. Jerome Powell uppgav efteråt att höjningstakten framöver troligen kommer bromsa i samband med att Fed utvärderar ny data. Detta besked fick fart på de amerikanska börserna.

Det har varit en hel del diskussion om hur man ska tolka negativa amerikanska BNP-siffror. Under det andra kvartalet sjönk den amerikanska ekonomin med 0,9 procent. Två kvartal i rad med negativ tillväxt pekar mot att USA nu skulle vara i recession. Den tidigare Fed-chefen och numera finansministern Janet Yellen värjer sig dock mot en sådan stämpel med utgångspunkt i de starka jobbsiffrorna. Under juni skapades det 372 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn, mer än väntat, vilket Yellen anser rimmar illa med en recession.

Den amerikanska inflationen landade dock på 9,1 procent i juni, vilket är den högsta nivån sedan i slutet av 1981.

Bland amerikanska satsningar märks den specifikt riktad till halvledarindustrin. Joe Biden väntas inom kort godkänna ett lagförslag om att satsa 280 miljarder dollar till stöd för inhemsk produktion.

Den amerikanska detaljhandhandeln går bättre än väntat enligt statistik, men bara några börsdagar senare kapade Walmart sina vinstprognoser och drog tillfälligt med sig andra bolag i samma bransch på minus.

Över till Sverige. BNP ökade med 4,5 procent i juni jämfört med samma månad året innan. Detaljhandeln sjönk dock 3,6 procent i årstakt. Trots fallande priser på bostadsmarknaden ökade hushållslånen i Sverige med 6,2 procent i juni.

I månadsskiftet juni-juli höjde Riksbanken den svenska styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75 procent som väntan. Därtill signalerade Riksbanken för ytterligare räntehöjningar till nära 2 procent i början av nästa år.

Börsen har därmed trotsat den stigande inflationen. Svensk KPI steg med 8,7 procent i juni, jämfört med 7,3 procent månaden innan.

Glädjande i den svenska rapportsäsongen kan nämnas tunga Alfa Laval som steg kraftigt på sin rapport efter en rekordhög orderingång. Efter en svajig månad steg SAS efter att pilotfacket kommit överens om ett nytt kollektivavtal som avslutade den 15 dagar långa strejken.

Bland mörka moln på himlen kan nämnas ett väntat besök av USA:s talman Nancy Pelosi i Taiwan. Blir planerna verklighet kan det skaka det amerikanska och kinesiska samarbetet i grunden, enligt Kinas president Xi Jingping. Joe Biden har ansett att det inte är den bästa timingen nu med ett Taiwan-besök av Pelosi.

Energipriserna är ett fortsatt orosmoment där Ryssland strypt gasen i Nordstream 1-ledningen till Europa till 20 procent av kapaciteten efter ett planerat underhåll. EU-kommissionen har till slut fått EU-länderna att till slut enas om en 15-procentig minskning av gasanvändningen för att dämpa prisuppgången. Ytterligare ett land, Lettland har fått gasen avstängd från Ryssland.

I Europa gnisslar maskineriet mellan Serbien och Kosovo. Drygt ett 100-tal länder har erkänt Kosovo som självständigt medan detta inte har tagits emot väl från serbiskt håll.

Under månaden har WHO klassat apkoppor som internationellt hälsonödläge. Mer än 16 000 fall har rapporterats i över 70 länder. Just nu är Europa mest drabbat av viruset.

Över till Kina som försöker återhämta sig efter de tidigare långdragna nedstängningarna. Makrosiffror ger en blandad bild av läget. Kinas tillväxt under det andra kvartalet blev lägre än väntat med en ökning på 0,4 procent i årstakt, vilket kan jämföras med konsensus på 1,2 procent. Det står i bjärt kontrast med en ökning på 4,8 procent under det första kvartalet. Specifikt för juni var detaljhandeln bättre än väntat medan industriproduktionen var marginellt sämre än väntat. Inköpschefsindexet, enligt Caixin, ökade mer än väntat till 51,7 procent och passerade därmed det viktiga 50-strecket som anses vara skillnaden mellan tillväxt och kontraktion.

Under juli har OMXS30 ökat med 9 procent och är därmed ner 22 procent hittills i år. Det kan jämföras med tekniktunga Nasdaq i USA som ökat med 13 procent under sommarmånaden och är därmed ner 21 procent hittills i år.

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida

avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både

öka och minska i värde och det är inte säkert att du får

tillbaka hela det insatta kapitalet.

151 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page