top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar januari 2024


Lucy Global Fund ökade under januari med 1,62 %.Lucy Global Fund ökade under januari med 1,62 %.

  

Innehav

          Kursutveckling

Andel av fonden

Bästa

 

 

Deckers Outdoor

13,37 %

3,35%

Prada

8,73%

2,75%

Matas

7,28%

3,97%

 

 

 

SämstaDuolingo

                   -20,07%

0,4%

Lululemon athletica

                   -11,29%

4,05%

Warner Bros Discovery

                   -11,03%

3,50%

 

Bäst


Deckers Outdoor

 

Starka och differentierade varumärken

Deckers äger en portfölj av starka varumärken med unika positioner i marknaden. Varje varumärke, från UGG:s lyxiga komfort till HOKA:s prestandainriktade löparskor, tilltalar olika kundsegment och behov, vilket ger företaget en diversifierad intäktskälla och minskar risken.


Innovationsförmåga

Företaget har visat en imponerande förmåga att innovera inom produktutveckling och marknadsföring. Genom att ständigt introducera nya teknologier, designs och material håller Deckers Brands sina varumärken relevanta och eftertraktade bland konsumenter.

 

Global räckvidd och skalbar distribution

Med försäljning i över 50 länder och en flerkanalsdistributionsstrategi kan Deckers Brands effektivt nå och betjäna en global kundbas. Deras förmåga att anpassa sig till olika marknader och konsumentbeteenden bidrar till stark tillväxt och varumärkeslojalitet världen över.

 

Finansiell stabilitet och tillväxtpotential

Deckers Brands har visat stark finansiell prestanda med stadig tillväxt i intäkter och vinst. Deras förmåga att effektivt hantera kostnader samtidigt som de investerar i tillväxtinitiativ ger en solid grund för fortsatt framgång.

 

Hållbarhetsåtaganden

Företaget engagerar sig allt mer i hållbarhetsfrågor, vilket inkluderar ansvarsfull tillverkning, miljöskydd och socialt ansvar. Dessa insatser ökar företagets attraktivitet bland miljömedvetna konsumenter och investerare.

 

Lojal kundbas

Deckers Brands har lyckats bygga upp en lojal kundbas tack vare högkvalitativa produkter och starka varumärkesidentiteter. Denna kundlojalitet är avgörande för långsiktig framgång och ger en stabil intäktsström.

 

Prada

 

Stark försäljningstillväxt:

 Prada förväntas visa en imponerande försäljningstillväxt på 16% för fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Denna tillväxt är särskilt anmärkningsvärd i ljuset av den allmänna avmattningen i försäljningstillväxten inom lyxsektorn. En sådan prestation tyder på att Prada effektivt kan locka kunder och öka försäljningen trots utmanande marknadsförhållanden.

 

Kvartalsvis tillväxt:

Förutom år-till-år-tillväxten rapporterade Prada också en positiv kvartalsvis försäljningstillväxt, med en ökning på 10% i detaljhandelsförsäljningen under de tre månaderna före det fjärde kvartalet. Denna sekventiella tillväxt visar att Pradas affärsdynamik förblir stark och att bolaget kan upprätthålla momentum.

 

Stark prestation av Miu Miu: 

Pradas Miu Miu-varumärke har visat sig vara särskilt framgångsrikt, och drar nytta av vändningsinsatser under de senaste 18 månaderna. Miu Mius överprestation kan ses som en indikation på framgångsrik varumärkesförvaltning och produktinnovation, vilket ytterligare stärker Pradas marknadsposition.

 

Uppgradering till köp:

Analytiker på Equita SIM har uppgraderat Prada till "köp" från "behåll", vilket speglar en positiv syn på bolagets framtidsutsikter. Denna uppgradering baseras troligtvis på en omfattande analys av bolagets finansiella hälsa, tillväxtpotential och marknadsposition.

 

Resiliens mot sektorns utmaningar:

Trots en generell avmattning i lyxsektorn har Prada visat sig vara resilient och fortsätter att prestera väl. Detta förtroende kan delvis bero på bolagets starka varumärkesvärde, innovativa produktutbud och effektiva strategier för marknadsföring och försäljning. 

 

Matas


Stark tillväxt och rekordintäkter: 

Matas och KICKS har båda levererat rekordhög omsättning under Q3, med en betydande årlig ökning. Matas-gruppen som helhet visade en imponerande tillväxt på 80% jämfört med föregående år. Denna starka prestation indikerar en robust affärsmodell och en effektiv strategi för marknadstillväxt.

 

Expansion och diversifiering: 

Förvärvet av KICKS och den framgångsrika integrationen i Matas-gruppen visar på en framgångsrik expansionsstrategi. Diversifieringen av verksamheten genom inkluderingen av KICKS breddar kundbasen och bidrar till ytterligare tillväxtmöjligheter.

 

Förbättrad marknadsposition: 

Tillväxten i både fysiska butiker och onlineförsäljning för Matas, samt tillväxten för KICKS, visar på en stark marknadsposition och förmågan att anpassa sig till konsumentbeteenden. Den framgångsrika genomförandet under Black Week och julhandeln understryker dessutom en effektiv operativ förmåga.

 

Kundnöjdhet: 

Bibehållandet av en hög nivå av kundnöjdhet, som reflekteras i Net Promotor Scores, indikerar att bolaget lyckas möta och överträffa kundernas förväntningar. Höga nöjdhetssiffror är avgörande för långsiktig kundlojalitet och varumärkesstyrka.

 

Uppgraderad finansiell vägledning: 

Bolagets beslut att uppgradera sin finansiella vägledning för räkenskapsåret 2023/24 visar på ledningens förtroende för fortsatt stark tillväxt och positiv utveckling. Detta stärker investerarnas och marknadens förtroende för bolagets framtidsutsikter.

 

Starkt ledarskap: Uttrycken från bolagets VD, Gregers Wedell-Wedellsborg, om att den nya Matas-gruppen klarade av sitt första test med stjärnartad strategigenomförande, indikerar ett starkt och visionärt ledarskap som är avgörande för långsiktig framgång.

 

Sammanfattningsvis grundas tron på bolaget på dess förmåga att leverera stark tillväxt, expandera och diversifiera verksamheten, bibehålla hög kundnöjdhet, uppvisa finansiell styrka och ha ett starkt ledarskap som kan navigera genom utmaningar och kapitalisera på möjligheter.

 

 

Sämst

 

Duolingo


 Duolingo har en användarvänlig plattform som gör språkinlärning rolig och engagerande med hjälp av spelifierade lektioner.


Tillgänglighet:

 Appen är gratis att använda, vilket gör språkinlärning tillgängligt för en bred publik världen över. Det finns också en premiumversion som erbjuder ytterligare funktioner utan annonser.


Vetenskaplig grund: 

Duolingo använder sig av vetenskapliga metoder för att optimera inlärningsprocessen, vilket gör att användare kan lära sig på ett effektivt sätt.


Diversifierat utbud:

Företaget erbjuder kurser i många olika språk, inklusive mindre talade språk och konstruerade språk som esperanto.


Teknologisk innovation:

Duolingo investerar i teknologi och forskning för att ständigt förbättra användarupplevelsen och effektiviteten i språkinlärning.

Ekonomiskt har Duolingo visat på tillväxt och potential, särskilt sedan företaget blev börsnoterat. Detta har lockat investeringar och ökat företagets profil.

 

Lululemon


 Starkt varumärke: 

Lululemon har byggt upp ett starkt varumärke inom idrottskläder, känt för sin höga kvalitet och innovation. Varumärket har en lojal kundbas som uppskattar produkternas design och funktionalitet.

 

Diversifierad produktportfölj: 

Företaget erbjuder en bred produktportfölj som omfattar kläder, skor och tillbehör, vilket tilltalar en bred kundkrets med olika fitnessbehov och livsstilar.

 

Omnikanalsförsäljningsstrategi: 

Lululemon använder sig av en flerkanalsförsäljningsstrategi som inkluderar företagsdrivna butiker, direkt till konsument via e-handel, samt andra kanaler som studios och tillfälliga platser. Detta gör att varumärket kan nå ut till kunder på flera olika sätt och öka sin försäljning.

 

Global expansion: 

Med verksamhet i många länder världen över har Lululemon möjlighet att fortsätta växa internationellt och nå nya marknader.

 

Innovation och hållbarhet: 

Företaget investerar i innovation och hållbarhetsinitiativ, vilket inte bara förbättrar produktutbudet utan också appellerar till miljömedvetna konsumenter.

 

Finansiell styrka: 

Lululemon har visat stark finansiell prestanda med stadig tillväxt i försäljning och vinst, vilket gör det till ett attraktivt företag för investerare.

 

Dessa faktorer bidrar till en stark tro på Lululemon Athletica Inc. som ett ledande företag inom idrottskläder, med potential för fortsatt tillväxt och framgång på den globala marknaden. 

 

Warner Bros


Warner Bros. Discovery har starka varumärken och innehållsbibliotek, inklusive HBO och Warner Bros., som är kända för högkvalitativt original innehåll. Deras experiment med att licensiera innehåll till andra streamingtjänster kan också ses som en strategi för att diversifiera intäktsströmmar och förbättra Ebitda och fritt kassaflöde på lång sikt. Dessutom kan bolagets fokus på att organiskt växa sina verksamheter och dess möjligheter inom underhållningssektorn locka investerare som tror på bolagets långsiktiga potential och förmåga att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden.

 

Discovery kan bero på flera grundläggande faktorer och strategiska överväganden:

 

Starka varumärken och innehållsbibliotek: 

Warner Bros. Discovery äger några av de mest värdefulla och igenkännliga varumärkena i underhållningsindustrin, inklusive HBO, Warner Bros., Discovery Channel, CNN, och mer. Dessa varumärken har en lång historia av att producera populärt och kritikerrosat innehåll som lockar till sig en bred publik.

 

Diversifiering av intäktsströmmar: 

Genom att licensiera innehåll till andra plattformar, såsom Netflix, kan Warner Bros. Discovery generera ytterligare intäkter samtidigt som de behåller möjligheten att dra nytta av sitt innehåll på sina egna plattformar. Denna strategi kan också hjälpa till att balansera risker i en alltmer konkurrenskraftig streamingmarknad.

 

Potentiell tillväxt inom streaming: 

Trots utmaningarna med sin streamingtjänst Max har Warner Bros. Discovery möjligheten att växa och förbättra plattformen. Med rätt strategier för innehåll och marknadsföring kan de öka användarbasen och förbättra engagemanget.

 

Skuldsanering och finansiell hälsa: 

Företagets fokus på att minska skulder och förbättra balansräkningen kan stärka dess finansiella ställning på lång sikt. Detta är särskilt viktigt i en bransch där stora investeringar ofta krävs för att skapa och förvärva attraktivt innehåll.

 

Förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar:

Med ett omfattande innehållsbibliotek och en diversifierad närvaro över både traditionell TV och digitala plattformar, har Warner Bros. Discovery potentialen att anpassa sig till konsumentbeteenden och marknadstrender, såsom den ökande efterfrågan på streamingtjänster.

 

Originalinnehåll och franchises: 

Företaget är känt för sin förmåga att producera högkvalitativt originalinnehåll och har flera framgångsrika franchises. Detta är en kritisk tillgång i en konkurrensutsatt medielandskap där unikt och engagerande innehåll är avgörande för att locka och behålla tittare.

 

Framåt?

 

Vid en närmare titt på världen ser vi en mångfald av perspektiv. I Indien blomstrar konsumentförtroendet och nådde en fyraårig höjdpunkt i september 2023. Det står i skarp kontrast till de utmaningar som Kina och västländerna står inför. Indiska ledare utstrålar en ökad optimism, medan deras västerländska kollegor möter tuffare förhållanden. Här stiger hoppet fram, om rapporterar om förbättrade förhållanden de senaste sex månaderna.

 

På global nivå förväntas den lyxiga skaran att fortsätta sin strävan efter exklusiva upplevelser. Den globala lyxmarknaden förväntas nå en hisnande summa på 1,5 biljoner euro år 2023. Detta är en tydlig indikation på att efterfrågan på lyx fortsätter att växa, trots utmaningarna som lyxvarumärken ställs inför.

 

För Kina öppnar sig möjligheter i horisonten. Landets lyxsegment förväntas växa med en medelhög ensiffrig takt år 2024, efter att ha upplevt en imponerande ökning med 12% år 2023. Detta markerar en pånyttfödelse efter tidigare nedgångar som resultat av den globala pandemin.

 

När vi blickar på lyxmärken, ser vi förväntningarna om att de kommer att fortsätta att forma marknadstrenderna under 2024. Dessa varumärken har en imponerande historik och en stark ställning i branschen.

 

Men branschen står inför förändringar i konsumentbeteende och preferenser. Teknisk utomhusklädsel och det växande begreppet "gorpcore" lockar konsumenter som strävar efter en hälsosammare livsstil. Samtidigt kommer influensdynamiken inom lyxindustrin att omvärderas, med en ny generation av kreativa individer som får ökat inflytande.

 

Sammanfattningsvis, även om det råder betydande ekonomisk osäkerhet på den globala scenen, finns det ljuspunkter. Regioner som Indien visar större optimism, och den övergripande lyxmarknaden förväntas fortsätta att växa. Framgången för varje varumärke kommer att bero på deras förmåga att anpassa sig till förändringar i konsumentbeteendet och navigera genom de ekonomiska och geopolitiska utmaningarna som kantar vägen framåt.

 

 

 

Therese Nyrén förvaltare av Lucy Global Fund

 

Riskinformation

Lucy Global Fund är en UCITS-fond registrerad hos Finansinspektionen. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Lucy Global Fund marknadsförs och distribueras i Sverige.


 

 


 

118 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page