top of page
  • Lucy Global Fund

Förvaltarkommentar februari 2024Under februari 2024 upplevde Lucy Global Fund en positiv utveckling, med en uppgång på 4,87%. Denna tillväxt reflekterar en stabil prestation bland fondens innehav som Duolingo, Ferrari och Brunello Cucinelli, som alla har bidragit till det positiva resultatet. Samtidigt har fonden hanterat vissa utmaningar inom utvalda sektorer, med innehav som Coursera, Marimekko och Fenix Outdoor som visade mindre gynnsamma resultat. I takt med att fondförvaltare Therese Nyrén fortsätter att strategiskt anpassa portföljen, är målet att hålla en balanserad och välövervägd approach för att möta de skiftande marknadsförhållandena.
Förvaltarkommentar februari 2024

 

Lucy Global Fund ökade under månaden i värde med 4,87  %.

  

 

Bäst & sämst under Februari 2024

Innehav

          Kursutveckling

Andel av fonden

Bästa

 

 

Duolingo

33,65 %

1,03%

Ferrari

20,45 %

4,53%

Brunello Cucinelli

20,26%

5,16%

 

 

 

SämstaCoursera

                   -16,04%

0,69%

Marimekko

                   -14,47%

3,33%

Fenix Outdoor

                   -13,71%

4,26%

 

 

Bäst

 

Duolingo har upplevt en stark tillväxt under den senaste perioden, drivet av ökade försäljningar tack vare attraktiva erbjudanden för familjer och framgångsrika nyårskampanjer. Företaget har även noterat en tillväxt i antalet betalande användare. Trots utmaningar med minskade reklamintäkter som påverkat den totala inkomsten, ser Duolingo ljust på 2024. Med ambitioner om att ytterligare förbättra sin applikation, öka intäkterna, förbättra engelsk kurserna och introducera nya tjänster, siktar de på att göra sin plattform mer distinkt. Duolingo har höga förväntningar på att öka sina intäkter och förbättra lönsamheten avsevärt under året.

 

Ferrari rapporterade ett starkt fjärde kvartal för 2023, där resultatet låg över marknads förväntningarna med justerad EBIT cirka 2,2% högre än konsensus. Med intäkter överstigande förväntningarna med mer än 1%, trots färre leveranser, ser Ferrari en lovande framtid. Prognoserna för 2024 ligger i linje med marknadens förväntningar, och företaget visar ökat förtroende för att uppnå sina ambitiösa mål för 2026. Framgången drivs delvis av stark efterfrågan på specialmodeller som Daytona SP3 och 812 Competizione samt från ökad personalisering och prissättning.

 

Brunello Cuccinelli avslutade finansåret 2023 med en imponerande tillväxt på omkring 26%. Utsikterna för 2024 och 2025 pekar på fortsatt god tillväxt, med en förväntad ökning på cirka 10%. Företaget har haft framgångar över flera regioner, särskilt i Nordamerika och Asien, och ser positivt på framtiden med stabila tillväxtprognoser, drivna av populära specialkollektioner.

 

Sämst

 

Coursera har observerat en nedgång, pga insiderförsäljning där Andrew Ng, en direktör, sålde 75 000 aktier. Detta fortsätter trenden av insiderförsäljningar det senaste året. Coursera, som är en betydande aktör inom utbildningsteknik, fortsätter att erbjuda ett brett spektrum av kurser och specialiseringar, trots marknadens orosmoln.

 

Marimekko upplevde en nedgång i aktiekursen i februari, vilket kan tillskrivas företagets försiktiga framtidsutsikter för 2024 och de globala leveranskedjestörningarna samt inflationens påverkan. Ändå, efter en positiv resultatrapport för 2023, håller företaget fast vid en försiktig tillväxtprognos.

 

Fenix Outdoor har upplevt en utmanande period, med en minskning av totalintäkterna med 10,7% i fjärde kvartalet för 2023. Förluster relaterade till valutapositioner i holdingbolaget har bidragit till en negativ bild, vilket påverkat aktiens prestanda negativt.

 

Marknaden

På marknaden som helhet nådde både europeiska och amerikanska index nya höjder i februari, med en allmänt positiv syn på företagens vinster och ekonomisk tillväxt. Starka prestationer från ledande teknikföretag och andra stora aktörer har drivit indexen uppåt, trots högre global inflation och justerade ränteförväntningar. Konsumentsektorn har utmärkt sig, medan energi och fastigheter har haft det svårare. Överlag ser framtiden ljus ut för aktiemarknaderna, stärkt av förbättrade ekonomiska utsikter och minskade energikrisbekymmer. 

 

Therese Nyrén förvaltare av Lucy Global Fund


Riskinformation


Lucy Global Fund är en UCITS-fond registrerad hos Finansinspektionen. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Lucy Global Fund marknadsförs och distribueras i Sverige.

Grundläggande information

Fondens namn: Lucy Global Fund

SFDR klassificering: (Artikel 8)

ISIN-kod: SE0016075188 A

ISIN-kod: SE0016075204 B 

Förvaltningsavgift: 1,40%, 0,8%

Fondens risk: Medel ( 4 av 7)

Fondens startdag: 1/7 2021

Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562)

Fonddokument:

 116 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page