top of page
  • Lucy Global Fund

Årsbrev 2023 Lucy Global Fund
Lucy Global Fund ökade under december månaden i värde med 1,81 %. Totalt sett gav Lucy Global Fund en avkastning på 17,15 % 2023.Förvaltarkommentar december 2023

 

Lucy Global Fund ökade under månaden i värde med 1,81 %. Lucy Global Fund ökade under 2023 med 17,15 %.

  

 

Bäst & sämst under December 2023

Innehav

          Kursutveckling

Andel av fonden

Bästa

 

 

PVH

24 %

4%

Norstrom

18 %

3,91%

RevolutionRace

17 %

4%

 

 

 

SämstaReal

                   -11,06%

1,33%

Burberry Group

                   -3,25%

1,49%

Courserra

                  -1,92%

3,21%

 

 

Bäst

 

PVH Corp: I december 2023 upplevde PVH Corp en uppsving i sin aktiekurs, drivet av robusta finansiella resultat och uppgraderade analytikerbetyg från Goldman. Trots en nedgång i försäljningen lyckades företaget förbättra sina bruttomarginaler och EBIT-marginaler, särskilt i Nordamerika. Som ett av de största modeföretagen i världen, med välkända varumärken som Tommy Hilfiger och Calvin Klein, har PVH visat en stark förmåga att navigera i det föränderliga ekonomiska landskapet. Företagets engagemang för hållbarhet och etiska affärspraktiker bidrar ytterligare till dess långsiktiga tillväxtpotential.

 

Nordstrom: Under tredje kvartalet 2023 rapporterade Nordstrom en oväntat hög justerad vinst per aktie på $0,25, vilket överträffade marknadens förväntningar. Detta resultat kan tillskrivas starka bruttomarginaler och effektiv kontroll över lagret. Nordstroms strategiska insatser, såsom förbättringar i lönsamheten för Rack.com, har börjat ge resultat, även om vissa utmaningar kvarstår i en osäker makroekonomisk miljö. Företagets reviderade prognos för helåret pekar på en justerad EPS mellan $1,90 och $2,10.

 

Revolution Race (RVRC): Revolution Race upplevde en stark aktieutveckling i december, främst tack vare imponerande finansiella resultat för Q4. Med en nettoomsättning och ett rörelseresultat som överträffade analytikernas förväntningar, har företaget framgångsrikt expanderat internationellt. Dess direkt-till-konsument försäljningsmodell har bidragit till ökad lönsamhet och en effektiv marknadsexpansion. Ledningens mål om en försäljning på 2 miljarder kronor och en marginal på minst 25% för det kommande året har ökat optimismen kring företagets framtidsutsikter.

 

Sämst


RealReal: Som världens största online marknadsplats för tidigare ägda lyxvaror, står RealReal inför både utmaningar och möjligheter. I december 2023 påverkades bolagets aktieprestanda av en prognostiserad 12,3% årlig minskning i intäkter för nästa kvartal. Denna nedgång är en omvändning från tidigare tillväxt och har påverkat investerarnas syn på bolaget.

 

Burberry Group: Burberry upplevde en tuff period med minskad efterfrågan på lyxprodukter, särskilt i Amerika och EMEA-regionen. Företagets övergång till en ny kreativ riktning under designer Daniel Lee har mött utmaningar, samtidigt som geopolitiska och ekonomiska faktorer har påverkat hela lyxsektorn. Med en 7% nedgång i detaljhandelsintäkter och en minskning i jämförbara butiksförsäljningar, har Burberry sänkt sin vinstprognos betydligt.

 

Coursera: Courseras CFO, Kenneth Hahn, sålde en betydande mängd aktier i företaget under december 2023. Denna försäljning har väckt uppmärksamhet bland investerare och analytiker, då insidertransaktioner ofta kan ge insikter i ett företags finansiella tillstånd och framtidsutsikter.

 

Året som gått 2023


Under 2023, i en värld präglad av komplexa geopolitiska förhållanden och en ekonomisk miljö formad av pågående inflation och centralbankernas agerande, anpassade Lucy Global Fund sin strategi för att navigera genom dessa utmaningar. Året kännetecknades av fortsatta geopolitiska spänningar som påverkade de globala marknaderna. Denna osäkerhet ledde till ökad volatilitet, vilket direkt påverkade sektorer och marknader som fonden investerade i.


Den globala ekonomiska situationen, särskilt den kvarvarande inflationen från pandemin och de efterföljande återhämtningsåtgärderna, fortsatte att vara en central fråga. Centralbanker, inklusive Federal Reserve i USA och Europeiska centralbanken, vidtog åtgärder för att hantera inflationen, ofta genom räntehöjningar. Dessa åtgärder påverkade investeringsklimatet genom att påverka bolagens kostnader för kapital.


Fonden fokuserade på att hantera dessa utmaningar genom att anpassa sin portfölj. Teknikaktier som Microsoft och Apple, trots påverkan av räntehöjningar, visade fortfarande starka fundamenta och bidrog till fondens positiva resultat.


Fondens inriktning på konsumtionsrelaterade aktier och lyxvarusektorn, såsom Nike, Lululemon Athletica och Hermes International, visade sig vara fördelaktiga i ett ekonomiskt klimat där konsumentutgifterna förblev starka trots inflationstrycket.


Sammanfattningsvis krävde året en flexibel och insiktsfull förvaltningsstrategi. Genom att fokusera på starka varumärken och företag med solida balansräkningar, samt att aktivt anpassa till de rådande ekonomiska förutsättningarna, kunde fonden navigera genom ett komplicerat ekonomiskt landskap och uppnå en återhämtning jämfört med det föregående året.


 

Therese Nyrén förvaltare av Lucy Global Fund

 

 

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


 

 

106 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page