top of page
  • Lucy Global Fund

Årsbrev 2022 Lucy Global Fund

Uppdaterat: 24 jan. 2023

2022 blev på många sätt ett omskakande och utmanande år. Dramatiken och de stora kasten gjorde att skillnaden mellan olika branschers utveckling blev mycket stor. Globala aktier i genomsnitt, mätt som Dow Jones Global index, tappade 19,78 %. Betydligt bättre än så gick det för sektorerna energi och hälsa. Riktigt dåligt gick det för de flesta teknikföretag och svenska fastighetsbolag. Lucy Global Fund minskade under 2022 i värde med 27,1% . I Lucy Global Fund investerar vi i bolag inom livsstil, samt företag med välkända och attraktionskraftiga varumärken. Vi satsar på företag och bolag som erbjuder produkter av toppkvalitet och har goda tillväxtutsikter inom exempelvis hälsa, träning, shopping, mode, sport, mat, musik, sömn, djur, ekonomi, barn, natur, upplevelser, smycken, mindfulness och annat som räknas in i området livsstilsbolag. Vi köper bolag som vi tror på, på lång sikt och har låg omsättning i fonden. December Stockholmsbörsen (OMXPI) sjönk under december med knappt 3 procent. USA-börsen, mätt som SPX500, gick under samma period ner med knappt 6 procent. Fonden minskade med 2,49 procent jämfört med jämförelseindex (W1DOW) som minskade med 4,07 procent. Året 2022 Av fondens innehav hade Brunello Cucinelli, Ermenegildo Zegna och Hermes bäst utveckling i SEK under 2022. Dessa tre tillverkar och säljer högkvalitativa varor av lyxkaraktär för personligt bruk och de redovisade en stark utveckling under hela året. Denna typ av aktier uppvärderades av världens börser framför allt under hösten. Sämst i fonden gick det under året i SEK för VF Corp, Musti Group och Fenix Outdoor. Dessa tre är verksamma inom områden som hade en fortsatt god utveckling under året men verksamheten drabbades mer av störningar i leveranskedjor på grund av grundstötningen i Suez och av COVID-nedstängningarna i Kina, vilket periodvis ledde till oönskad lageruppbyggnad, vilket i sin tur ledde till priskonkurrens och nedjusterade vinstprognoser, vilket straffades på världens börser. Uppvuxen i en fattig familj på landet i Umbrien, mitt i Italien, startade Brunello Cucinelli sitt företag 1978 med ett aktiekapital motsvarande ca 5.000 SEK. Han hade då hoppat av sin ingenjörsutbildning för att i stället på egen hand läsa filosofi. De första produkterna var damtröjor i starka färger i kashmir. Idag säljer man kläder, skor, väskor, inredningsartiklar mm i Europa, Nordamerika, Japan och Kina. Kashmirprodukter är fortsatt viktiga för Brunello Cucinelli och varumärket är dominerande på denna marknad där inträdesbarriärerna är höga och efterfrågan ofta överstiger utbudet. Företaget börsintroducerades 2012 och marknadsvärdet är ca 52 miljarder SEK. Varje år ger bolaget ungefär en femtedel av vinsten till välgörenhet, som huvudsakligen används till att restaurera kulturföremål i den lokala regionen. Grundaren är arbetande styrelseordförande och äger strax över 50% av bolagets aktier. 2022 var ett av de starkaste i Brunello Cucinellis historia med en försäljningsökning om 29%, vilket översteg bolagets flera gånger höjda prognoser. Försäljningsökningen var god i alla regioner, allra mest i USA med särskilt god försäljning av lyxprodukter. I Europa ökade försäljningen tack vare lokal efterfrågan men även amerikanska turister. I Kina kunde man under hösten se en viss förbättring. Cucinelli har själv karakteriserat 2022 som ett genombrottsår eftersom det egna varumärket blev det starkast växande lyxmärket i bland annat USA. Stark orderingång för såväl vår- som höstkollektionerna för 2023 gör att företagets prognos för 2023 innebär fortsatt stark utveckling med en förväntad försäljningsökning om 12%. Bolaget har sin bas i hemregionen och köpte under 2022 land i utkanten av hemstaden, Solomeo, för att öka produktionskapaciteten. Förra årets starka kassaflöde har också använts till att betala av skulder. Ermenegildo Zegna startade 1910 tillsammans med sina två bröder och med hjälp av faderns ull- spinneri och väveri ursprunget till dagens bolag. Zegnas vision var att skapa tyg av högsta kvalitet och han började köpa ull från flera länder runt om I världen, såsom Mongoliet, Australien och Sydafrika, samtidigt som han importerade moderna maskiner från England. Under mellankrigstiden blomstrade affärerna. 1938 inleddes export till USA genom ett nystartat dotterbolag I New York. Ermenegildos söner tog över verksamheten i mitten av 1960-talet. Under deras ledning expanderade verksamheten till färdigsydda kostymer, fabriker etablerades utomlands och ett internationellt distributionsnät byggdes upp. Fokus fortsatte att vara högkvalitativ ull. Den första egna butiken öppnades i Paris 1980, följt av Milano 1985 och 1991 blev Zegna första lyxvarumärke att öppna en egen butik i Kina. På 1990-talet gick några av barnbarnen in i verksamheten och företaget inledde en strategi för att bredda varumärket och integrera vertikalt i värdekedjan. Ett flertal förvärv och partnerskap följde. Idag har man till stor del kontroll över hela den textila värdekedjan och säljer inte enbart under eget namn. Zegna börsintroducerades i New York, i december 2021. Verksamheten utvecklades starkt under det första året som börsnoterat företag. Omsättning och rörelseresultat utvecklades starkt och ledningen fick höja prognoserna under årets gång. Stora investeringar i distributionsnätverk, varumärken och it-projekt gjordes för att fortsätta den pågående expansionen . Hermès betraktas av många som lyxbolaget framför andra. Detta franska lyxdesign-hus etablerades redan 1837. Thierry Hermès startade i Paris en seldonsverkstad där han tillverkade högkvalitativa selar och träns för europeiska adelsmäns hästar. 1880 tog sonen över verksamheten, som han flyttade till den nuvarande adressen på rue du Faubourg Saint-Honoré, nr 24. Produktionen började även omfatta sadlar, som såldes i lyxbutiker i Europa, Nordafrika, Ryssland, Asien och Amerika. 1900 introducerades den första väskan, specialdesignad för att transportera en sadel i. Verksamheten växte och företaget introducerade blixtlåset i Frankrike med exlusiv rättighet att använda blixtlås till lädervaror och kläder. 1918 tillverkade man för Edward, Prinsen av Wales, den första golfjackan i läder med blixtlås. Accessoarer och klädkollektioner tillkom under 1920-talet och 1922 tillverkades den första handväskan i läder. Man etablerade kontor i USA, öppnade två butiker utanför Paris och den första damkollektionen för couture visades i Paris. Under 1930-talet kom några av de mest klassiska produkterna, såsom den som kommit att kallas för Kelly-väskan och den klassiska Hermès-scarfen, som snabbt blev populär i Frankrike. Företagets designers började hämta inspiration från målningar, böcker och konstföremål. Thierry Hermès son, Émile-Maurice, som ledde företaget under denna period sammanfattade dess filosofi med orden ”läder, sport och en tradition av raffinerad elegans”. Under 50-talet blev butiken på Faubourg Saint-Honoré en populär mötesplats för celebriteter och efter att Grace Kelly porträtterats på foto i Life magazine med den klassiska väskan kom den att kallas Kelly-väskan i folkmun och blev omåttligt populär. Söner och svärsöner fortsatte att leda företaget. Efter en svacka på 70-talet tog man inspiration bland annat från Bloomingdales i New York och lyckades återskapa tillväxten när man beslutade att koncentrera produktionen till silke, lädervaror och konfektionssydda kläder samt utökade antalet produktlinjer. Kända designers anlitades, ovanliga plagg introducerades och reklamkampanjer lanserades, allt med målet att introducera Hermès-märket till nya kundkategorier. Under 80-talet nästan tiodubblades försäljningen. Varumärket gick från att främst användas av äldre personer till att bli populärt hos unga, som något att sträva efter. Under 90-talet breddades produktutbudet till nya samarbeten kring klockor, till porslin och glas mm. I juni 1993 börsnoterades bolaget i Paris för att möjliggöra för de familjemedlemmar som önskade att sälja sina aktier. Under 90-talet drog man ner på antalet franchise-butiker och öppnade i stället egna för att öka kontrollen över försäljning och förbättra den långsiktiga vinstpotentialen. Patrick Thomas blev 2005 den första icke familjemedlemmen att ta över ledningen för Hermès. 2014 återgick ledarskapet till familjen genom Axel Dumas . Under 2000-talet har Hermès haft stor framgång med ökad försäljning över hela världen och ett varumärke som värderas som ett av de mest värdefulla. Produktionen sker nästan uteslutande i Frankrike för hand i Hermès-ateljéer med stor vikt vid kvalitet. För VF Corp blev 2022 ett besvärligt år. Det USA-baserade företaget säljer kläder och skor för ett aktivt liv. När det startade 1899 var fokus på handskar och vantar. Sedan dess har fokus både breddats och smalnats av. Idag äger man ett antal varumärken där de största är Vans, The North Face, Timberland och Dickies. Verksamheten började försämras framåt sommaren och på sin kapitalmarknadsdag i slutet av september reviderade man ned prognoserna för helåret 2022. Omsättningstillväxten blev god under septemberkvartalet, bäst för Northface, som gynnades av stor efterfrågan på produkter för utomhusaktiviteter och sämst för Vance som utvecklades negativt på grund av missar i produktutvecklingen och problem i Kina. Allmänt drabbades företaget av problem i leveranskedjan, stora lager och priskonkurrens. Ledningen tvingades därför dra ned helårsprognosen ytterligare en gång. Prispressen förvärrades under hösten samtidigt som problem i leveranskedjan delvis dröjde sig kvar och man drabbades av negativa valutaeffekter. I december meddelade företaget att dess VD och ordförande lämnade med omedelbar verkan. Två av styrelsens ledamöter gick in som tillförordnad VD respektive ordförande och rekrytering av en permanent efterföljare har inletts. Samtidigt drogs företagets resultatprognos för 2023 ned med hänvisning till svagare efterfrågan än väntat för flera av produktkategorierna, särskilt i Nordamerika. Order hade avbokats av distributörer och priskonkurrensen förvärrats. I Europa hade efterfrågan försvagats något och i Kina upplevde man negativa effekter av COVID-19. Bolaget har missbedömt allvaret i det försämrade marknadsläget och därutöver tappat marknadsandelar för Vans på grund av misslyckade produktintroduktioner. Höga lagernivåer har kostat och kommer att ta tid att få ned. VF Corp har tappat under de senaste åren och det finns potential för att en ny ledare skulle kunna ge ny energi framöver. Marknadens förväntningar har kommit ned avsevärt men risker finns och det kan ta tid. Musti Group beskriver sig själv som den ledande nordiska husdjursspecialisten och erbjuder alla typer av produkter och tjänster för hundar, katter och andra husdjur genom egna butiker och franchisenätverk under varumärken som till exempel Arken Zoo och Djurmagazinet. Den första Musti-butiken startades av en hunduppfödare 1988 i Tampere, Finland. Ambitionen är att genom kompetens och excellent service erbjuda allt som hundägare med flera kan tänkas behöva. Såväl försäljning som rörelseresultat växte med nära 15% under det verksamhetsår som slutade den siste september 2022. Aktien noterades i början av 2020 och hade en mycket stark utveckling fram till i slutet av 2021 men har därefter tappat i värde trots en god verksamhetsutveckling. Husdjurstrenden är inte lika stark längre och nyheterna har varit få. Företagets tydliga plan och välfungerande butiker ger samtidigt potential till en god utveckling framöver. Fenix Outdoor fokuserar på produkter för natur och friluftsliv. Bolaget utvecklar egna produkter genom varumärkena Fjällräven, Tierra, Hanwag och Royal Robbins. Försäljning sker till grossist men också genom de egna detaljhandelskedjorna Naturkompaniet, Partioaitta, Globetrotter, Friluftsland och Trekitt. Försäljningsutvecklingen var under 2022 god men resultatet hängde inte riktigt med. Företaget ser framöver stigande kostnader inom områden som hyror, löner och it men kan också gynnas av en lågkonjunktur då många tenderar att semestra hemmavid i stället för att resa utomlands. Framåt Inför 2023 finns många motstridiga trender och signaler. Rysslands attacker på Ukraina fortsätter. Spänningen mellan Kina och Taiwan ökar. En politisk oro finns i flera delar av världen. I Sverige är vi på väg in i en lågkonjunktur i kombination med höga kostnader för många nödvändiga varor och tjänster. Samtidigt börjar förmodligen inflation och räntor toppa ut och i många länder har de flesta det trots allt ganska bra. Även Kina börjar förhoppningsvis komma ur sitt COVID-grepp och kanske kommer nödvändiga investeringar i fossilfri energi och viktiga infrastrukturprojekt i gång. Det skulle kunna bli ett bra börsår 2023. Det finns alla förutsättningar för ny dramatik under året men övertron på börsens uppgångspotential har kommit på skam, vilket förbättrar möjligheterna till en mera sansad utveckling.


Therese Nyrén & Kim Hansson, Förvaltare Lucy Global Fund
122 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page