Hållbarhet 

Vi på Lucy Global Fund vill vara med och göra världen till en bättre plats.
Vår hållning är att vi alla bär ett samhällsansvar och vi vill verka för att jorden

ska bli en bättre plats att leva på.
 

Det gör vi genom att vara en del av målen i agenda 2030 med särskilt fokus på social impact, hållbar konsumtion och produktion. Vi på Lucy Global Fund investerar i företag och bolag som som aktivt driver och arbetar för att nå målen i agenda 2030 och som har en transparent redovisning gentemot kund.

 

Lucy Global Fund klassas som artikel 8 (SFDR).

 

Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper när det väljer in investeringar till fonden. Detta sker genom att  vi är en aktiv förvaltare som noggrant väljer innehav till fonden baserat på bolagsanalys.

 

I vår analys av potentiella investeringsobjekt inkluderar vi olika parametrar för att bedöma hur investeringsobjekten arbetar med hållbarhet. 

Vad vi inte investerar i:

Fonden placerar inte i bolag som är involverade i följande produkter och tjänster. Vapen och/eller krigsmateriel, Tobak, Pornografi, Kommersiell spelverksamhet, Fossila bränslen (olja, gas, kol), Uran, Genetiskt modifierade organismer (GMO), Alkohol

Sustainable Finance Lab

 

Sustainable Finance Lab är ett nyskapat konsortium som leds av KTH och består av sex universitet/forskningsinstitut där hållbarhetsforskare tillsammans ska skapa ett internationellt ledande kompetenscentrum. Syftet med projektet är att skapa en hållbarare utveckling av finansmarknaden.

 

Centret kommer att samla Sveriges kompetens inom finansmarknader och  hållbarhet, och kommer att bygga på samverkan mellan akademisk forskning  och praktisk utveckling och innovation inom företag, finansmarknads aktörer -  och myndigheter.

 

Lucy Global Fund är projektmedlem i centret och är motiverad att arbeta för dessa mål och bygga ett kompetenscentrum i världsklass, Centret kommer göra det möjligt för Lucy Global Fund att bidra till forskning och nytänkande kring sparande.

 Centret får finansiering från Vinnova med 47 miljoner.

https://www.sustainablefinancelab.se/about/


PRI Sig Black.png
SWESIF.png
Swesif_HP_RGB_High_webb-e1485333989516.jpg