top of page

GDPR

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en EU-förordning som träder i kraft den 25 maj 2018. Den ersätter då den svenska Personuppgiftslagen (PuL). I och med att förordningen träder i kraft skärps kraven på hur företag får hantera personuppgifter och den enskilde individens rättigheter stärks när det kommer till personlig integritet.

Mer information om GDPR finns hos Datainspektionen

Lucy Globlal Fund Personuppgiftspolicy

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. En bild kan t ex vara en personuppgift även om inga namn nämns i bilden. Personuppgifter utgör alltså inte bara direkta kopplingar till en person utan utgörs också av gjorda val och beteenden som kan kopplas till denna person.

 

Varför en personuppgiftspolicy?

 

Vi har ett åtagande som leverantör av vår tjänst att bygga och bevara ett samhälle där personlig information är såväl respekterad som skyddad. Vår övertygelse är att respekten för personlig integritet är av största vikt för att du som användare av vår tjänst ska känna tillit till oss som leverantör. I detta dokument beskriver vi för dig hur vi på samlar in och hanterar information om dig.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?


Vi samlar enbart in de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera vår tjänst till dig som användare. Dessa inkluderar t ex namn, adress, och e-post. 

 

Varför behandlar personuppgifter vi?


Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som användare. För att vi ska kunna leverera tjänster till dig, för att vi ska kunna identifiera dig och för att vi ska kunna administrera ditt konto. För att vi ska kunna underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de levereras på. I det fall du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation skickas sådan information till dig.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?


Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avslut av vår relation raderas alla dina personuppgifter. Vi är och förblir öppna med vilken information vi har om dig som användare. Vid efterfrågan från säker part,  t ex Datainspektionen eller dig som användare, tillhandahåller vi data i strukturerat och användarvänligt format.

 

Vilka personuppgifter har vi om dig?


För att få tillgång till vilka personuppgifter vi har om dig ber vi dig kontakta oss.

bottom of page