top of page

Sveriges globala livsstilsfond

Vi investerar i din framtid

About Us

Om fonden

Lucy Global Fund är en global aktiefond med huvudsaklig inriktning och fokus mot bolag inom livsstil, samt företag med välkända och attraktionskraftiga varumärken. Lucy Global Fund i väljer att satsa på företag och bolag som erbjuder produkter av toppkvalitet och har goda tillväxtutsikter inom livsstil.

Hermes man.png

Varför Lucy Global Fund?

Vårt motto är att det ska vara roligt att investera. Om man investerar i ett bolag eller en produkt man tycker om och känner till finns där en förståelse för produkten och varumärket vilket ökar engagemanget för de egna investeringarna. Vi är måna om att investera i transparenta och välskötta bolag som har ett tilltalande budskap och värnar de mjuka värdena vilket bidrar till att man känner sig trygg i sitt val av investeringar. Det är alltid roligare att investera när man känner sig trygg och har förståelse för det man investerar i.

Why Us

Fondförvaltare

Therese Nyrén leder förvaltningen av Lucy Global Fund. Med en gedigen akademisk bakgrund och över 15 års erfarenhet inom finansbranschen.

 

Utbildning och Erfarenhet:

Therese inledde sin akademiska resa vid SLU och avslutade sin ekonomiexamen med en specialisering inom miljöekonomi på Uppsala Universitet. Den starka grunden i ekonomi och hennes inriktning mot miljöekonomi ger henne en unik förmåga att integrera hållbarhet i investeringsbeslut.

 

Lucy Global Fund:

Therese Nyrén förvaltar Lucy Global Fund sedan 1:a juli 2021. Med sin breda erfarenhet och expertis har Therese inte bara utvecklat en stark förmåga att identifiera investeringsmöjligheter på globala finansmarknader utan har en förståelse för hållbarhetsaspekter som påverkar investeringsbeslut.

Therese Nyrén representerar en ny generation av fondförvaltare som tar hänsyn till både ekonomiska och hållbara mål i sina investeringsbeslut. Med sin bakgrund, erfarenhet och dedikation har hon etablerat sig som en betydande aktör inom kapitalförvaltning.

 

Lucy Global Fund är en UCITS-fond registrerad hos Finansinspektionen. Ansvarigt fondbolag är AIFM Capital AB. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar du investerar i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

IMG_2042 kopiera.jpg

Börja investera med
Lucy Global Fund

Fonden är ett första steg i ett större koncept som bland annat syftar till att skapa ett bredare intresse för fonder och finans.  Lucy Global Fund är en fond som fokuserar på livsstil och varumärken av toppkvalitet vilket det finns ett stort intresse kring och många kan relatera till. Lucy Global Fund väcker intresse för finanser och fonder och gör investeringar till något som känns attraktivt och kul. Långsiktigt och hållbart investerande ska vara roligt och skapas genom engagemang, trygghet och förståelse för de produkter och varumärken man väljer att investera i.

What We Offer

Vad vi
erbjuder

Förvaltningen

Lucy Global Fund är en långsiktigt förvaltad fond som bygger på trygghet, tillit och hållbarhet. Vi tror på att investera på lång sikt och inte kortsiktigt. Vi vet att världen är en föränderlig plats och vi kan omöjligt förutspå vad som kommer att hända i framtiden men vi vet att det alltid är en bra idé att investera i något som känns relevant och som man kan relatera till och att långsiktiga och regelbundna investeringar ger högre avkastning än snabba och kortsiktiga placeringar. Lucy Global Fund bygger förtroende över tid i stället för att chansa. I Lucy Global Fund strävar vi efter att generera kapital genom att positivt engagera.

Global aktiefond

Fonden är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom livsstil samt företag med starka varumärken. Fonden placerar globalt utan geografisk begränsning. Enligt fondens övergripande strategi placerar fonden minst 50 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och fondandelar med exponering mot bolag verksamma inom livsstil, hälsa och skönhet samt företag med starka varumärken. Fonden måste placera minst 90 procent i överlåtbara värdepapper, fondandelar och fondföretag. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden har som målsättning att över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Dow Jones Global Index (W1DOW) som är ett globalt aktieindex.

Grundläggande Information

Grundläggande information
Fondens namn: Lucy Global Fund (Org. 515603-1642)
SFDR klassificering: (Artikel 8)
ISIN-kod: SE0016075188 A

ISIN-kod: SE0016075204 B 
Förvaltningsavgift: 1,40%
Fondens risk: Medel ( 4 av 7)
Fondens startdag: 1/7 2021
Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562)

Fonddokument:

https://aifmgroup.com/lucy-global-fund/

Förväntad avkastning

”Lägg inte alla ägg i samma korg” 
Det är alltid en god idé att sprida sina investeringar i olika fonder att investera långsiktigt och regelbundet. En portfölj med bredd och spridning förväntas ge avkastning motsvarande risken över tid vilket betyder att om du har en genomtänkt och diversifierad portfölj med högre risk kan du sannolikt förvänta dig en högre avkastning om du tänker långsiktigt. Om man kalkylerar risken i Lucy Global Fund och har med ränta och inflation i beräkningarna så kan en investerare kunna förvänta sig en avkastning på 8–10 procent i ett långsiktigt perspektiv. Med en blick framåt full av tillförsikt och framtidstro ser vi ljust på hur världen över tid förändras för att möta målen i Agenda 2030 vilket kommer att leda till positiv utveckling och ser man investeringar i det ljuset är det inte orimligt att tänka att avkastningen i Lucy Global Fund kan bli ännu högre. 

White Structure
Contact Us

Kontakt

 hello@lucyglobalfund.com 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Moncler.png
Fästpunkt 1
bottom of page