top of page

Sveriges enda globala livsstilsfond

Vi investerar i din framtid

About Us

Om fonden

Lucy Global Fund är en global aktiefond med huvudsaklig inriktning och fokus mot bolag inom livsstil, samt företag med välkända och attraktionskraftiga varumärken. Lucy Global Fund har ett starkt team i ryggen som alla har lång erfarenhet av branschen och där vi väljer att satsa på företag och bolag som erbjuder produkter av toppkvalitet och har goda tillväxtutsikter inom exempelvis hälsa, träning, sport, mat, musik, sömn, djur, ekonomi, barn, natur, upplevelser, smycken, mindfulness och annat som räknas in i området livsstilsbolag.

Hermes man.png

Omnämnd i:

LGF-160x120_aftonbladet.png
LGF-160x120_affärsvärlden.png
LGF-160x120_placera.png
LGF-160x120_dn.png
LGF-160x120_di.png
LGF-160x120_borsvarlden.png
LGF-160x120_omni.png
LGF-160x120_realtid.png
LGF-160x120_di-tv.png
LGF-160x120_svd.png
LGF-160x120_fondbank.png
LGF-160x120_stockmag.png
LGF-160x120_gp.png
LGF-160x120_expressen.png
LGF-160x120_efn.png

Varför Lucy Global Fund?

Vårt motto är att det ska vara roligt att investera. Om man investerar i ett bolag eller en produkt man tycker om och känner till finns där en förståelse för produkten och varumärket vilket ökar engagemanget för de egna investeringarna. Vi är måna om att investera i transparenta och välskötta bolag som har ett tilltalande budskap och värnar de mjuka värdena vilket bidrar till att man känner sig trygg i sitt val av investeringar. Det är alltid roligare att investera när man känner sig trygg och har förståelse för det man investerar i.

Why Us

Fondförvaltare

Therese Nyrén förvaltar Lucy Global Fund  och har en ekonomexamen från Uppsala universitet i företagsekonomi med inriktning mot miljö-ekonomi. Hon har många års erfarenhet av arbete inom finansbranschen och inom kapitalförvaltning  där hon bland annat arbetat som aktiemäklare samt Senior Private Banker hos Nordea. Hon har också grundat & drivit Sue Ellen Investments. Therese grundade Lucy Global Fund i juli 2021.

Therese_Nyren_Lucy-global-fund.jpg

Kim Hansson förvaltar Lucy Global Fund och har en examen från internationella ekonomprogrammet vid Lunds universitet. Hon har omfattande erfarenhet av kapitalförvaltning, såsom ansvarig för global- och USA-fonder samt även förvaltnings- och strategienhe-ter hos Nordea. Hon var grundare och förvaltare av long/short equity fond hos Öhman. Hon har arbetat som finansanalytiker, revisor, med affärsutveckling samt projekt inom hållbara investeringar. 

Börja investera med
Lucy Global Fund

Fonden är ett första steg i ett större koncept som bland annat syftar till att skapa ett bredare intresse för fonder och finans.  Lucy Global Fund är en fond som fokuserar på livsstil och varumärken av toppkvalitet vilket det finns ett stort intresse kring och många kan relatera till. Lucy Global Fund väcker intresse för finanser och fonder och gör investeringar till något som känns attraktivt och kul. Långsiktigt och hållbart investerande ska vara roligt och skapas genom engagemang, trygghet och förståelse för de produkter och varumärken man väljer att investera i.

What We Offer

Vad vi
erbjuder

Global aktiefond

Fonden är en aktiefond med inriktning mot bolag verksamma inom livsstil samt företag med starka varumärken. Fonden placerar globalt utan geografisk begränsning. Enligt fondens övergripande strategi placerar fonden minst 50 procent i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper och fondandelar med exponering mot bolag verksamma inom livsstil, hälsa och skönhet samt företag med starka varumärken. Fonden måste placera minst 90 procent i överlåtbara värdepapper, fondandelar och fondföretag. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden har som målsättning att över en femårsperiod, överträffa sitt jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Dow Jones Global Index (W1DOW) som är ett globalt aktieindex.

Förvaltningen

Lucy Global Fund är en långsiktigt förvaltad fond som bygger på trygghet, tillit och hållbarhet. Vi tror på att investera på lång sikt och inte kortsiktigt. Vi vet att världen är en föränderlig plats och vi kan omöjligt förutspå vad som kommer att hända i framtiden men vi vet att det alltid är en bra idé att investera i något som känns relevant och som man kan relatera till och att långsiktiga och regelbundna investeringar ger högre avkastning än snabba och kortsiktiga placeringar. Lucy Global Fund bygger förtroende över tid i stället för att chansa. I Lucy Global Fund strävar vi efter att generera kapital genom att positivt engagera.

Grundläggande Information

Grundläggande information
Fondens namn: Lucy Global Fund (Org. 515603-1642)
SFDR klassificering: (Artikel 8)
ISIN-kod: SE0016075188 A

ISIN-kod: SE0016075204 B 
Förvaltningsavgift: 1,40%
Fondens risk: Medel ( 5 av 7)
Fondens startdag: 1/7 2021
Fondbolag: AIFM Capital AB (Org. 556737-5562)

Fonddokument:

aifmgroup.com/lucy-global-fund/

Hållbarhet och globala mål

Alla företag har en viktig roll i arbetet för att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Alla företag och bolag oavsett storlek och oberoende av bransch kan vara med och bidra till att aktivt och medvetet arbeta för en mer hållbar framtid. Lucy Global Fund arbetar aktivt med att möta de globalt satta målen genom att verka för en mer hållbar utveckling av finansbranschen. Vi vill att aktuell forskning vad gäller hållbarhet ska tillämpas i alla moment från planeringsstadier till genomförande och från tanke till praktisk tillämpning. Vi investerar därför bland annat i bolag som har en uttalad strategi för hur man arbetar mot de globala hållbarhetsmålen. Lucy Global Fund vill vara med och förändra världen. Det är idag vi skapar framtiden. 

Förväntad avkastning

”Lägg inte alla ägg i samma korg” 
Det är alltid en god idé att sprida sina investeringar i olika fonder att investera långsiktigt och regelbundet. En portfölj med bredd och spridning förväntas ge avkastning motsvarande risken över tid vilket betyder att om du har en genomtänkt och diversifierad portfölj med högre risk kan du sannolikt förvänta dig en högre avkastning om du tänker långsiktigt. Om man kalkylerar risken i Lucy Global Fund och har med ränta och inflation i beräkningarna så kan en investerare kunna förvänta sig en avkastning på 8–10 procent i ett långsiktigt perspektiv. Med en blick framåt full av tillförsikt och framtidstro ser vi ljust på hur världen över tid förändras för att möta målen i Agenda 2030 vilket kommer att leda till positiv utveckling och ser man investeringar i det ljuset är det inte orimligt att tänka att avkastningen i Lucy Global Fund kan bli ännu högre. 

White Structure
Contact Us

Kontakt

 hello@lucyglobalfund.com 

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
Moncler.png
Fästpunkt 1
bottom of page